STOPKA: SR UŽ NIE JE SUVERÉNNY ŠTÁT!
TEXT: ROMAN STOPKA FOTO: JANA BIROŠOVÁ/EXTRA PLUS

Roman Stopka: PSN dlhodobo upozorňuje na demontáž štátnosti a ohrozovanie zvrchovanosti SR.

"Matovičova" vláda nateraz predstavuje ústavnú väčšinu a začína sa to rysovať ako existenčná katastrofa slovenského občana. O Slovenskú republiku sa neusiloval ani jeden z nich. Im na osude či prosperite štátu a možnostiach občana SR nezáleží. Ľahostajnosť, s akou menili svoje postoje po zostavení vlády oproti hodnotám prezentovaným vo volebnej kampani, dokazuje, že občana považujú len za poskoka a prekážku na ceste k moci. Oni skladajú účty len svojim zahraničným mecenášom. Strašením neinformovaných sa dá manipulovať s ľudským povedomím natoľko, až ho nasmerujú proti existencii vlastného štátu. Naši mocní radšej uprednostnia čokoľvek deštrukčné, len aby sa vyhli skutočným potrebám a záujmom štátotvorného občana. Žiaľ, už nie sme suverénny ani zvrchovaný štát.

Žoldnieri bez morálky

Ľudia si musia zvyknúť na vlastnú zodpovednosť za výsledok volieb. Ak nie sme schopní zaistiť skutočnú vierohodnosť agitátorov a vo voľbách dáme prednosť manipulátorom a šudiarom, sme odsúdení na zánik. Zodpovednosť padá na hlavy všetkých občanov. To našou vinou nám čoraz viac upadá intelektuálna úroveň, ako aj odborná zdatnosť vrcholových štátnych predstaviteľov. Sú čoraz viac závislí od odborných žoldnierov bez morálky a navyše aj nízkej úrovne. Spoliehanie sa na prázdne reči nám prinieslo svoj ohlas a bez rýchlej korekcie bude ešte horšie. Suverenita Slovenskej republiky a jej autorita voči zahraničiu sa stáva len formálnou záležitosťou. Ambície a záujmy našich reprezentačných politikov sú natoľko v rozpore s potrebami štátu a občana, že sa sami odovzdávajú do cudzích rúk, pričom nás vlečú so sebou. Súbežne sa potláča zvrchovanosť SR na vlastnom území a možnosti i slobody občana sa po malých krôčikoch okliešťujú.

Nechcená republika

Mocenskú aj informačnú sféru nášho štátu ovládli skupiny, ktoré samostatnú SR nechceli. Pravda, významné štátne funkcie v nej prijali bez rozpakov. Na prospech štátu však nepracujú. Ich zaujíma len vytváranie podmienok na jeho zneschopnenie, roztrieštenie a možnosť začlenenia do cudzích štruktúr. Práve kvôli tomu im zahraničie dopomohlo k volebnému úspechu. Lenže aj volič a občan by mal byť kritický a uvážlivý. Zažil a videl toho dosť, aby bol schopný rozlíšiť mieru a význam masmédiami tendenčne prezentovaných škôd od reálne vytvorených hodnôt a príležitostí na prospech štátu a občana SR. PSN dlhodobo upozorňuje na demontáž štátnosti a ohrozovanie zvrchovanosti SR. V uplynulých dňoch naše obavy potvrdila prezidentka SR, ktorá odporúča Európskej únii upraviť svoje pravidlá tak, aby v zahraničnej politike nerozhodovala na základe zhody všetkých štátov, čím hlava štátu potvrdila konanie proti suverenite a zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorú by mala reprezentovať.

Autor je predseda politickej strany Práca slovenského národa PSN, www.psn.sk

(Článok pôvodne vyšiel v Extra plus č. 6/2020, www.extraplus.sk)


 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský