Mgr. Roman Stopka
predseda strany

Narodil sa 10. februára 1969 v Trenčíne. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu v Novom meste nad Váhom. Je absolventom Vysokej školy Jána Amosa Komenského v Prahe. Po ukončení štúdií začal pracovať v Keramoprojekte Trenčín. Od roku 1992 pôsobil vo vrcholových riadiacich pozíciách v slovenských i medzinárodných obchodných spoločnostiach (DUX, Citelum Slovakia), dnes je predsedom predstavenstva v spoločnosti NECO SK. Na základe svojich vnútorných hodnôt a vzťahu k Slovensku sa rozhodol v roku 2007 vstúpiť do SNS. V októbri 2012 ho zvolili do funkcie podpredsedu SNS, na ktorú, ako sám hovorí, sa prepracoval od radového aktivistu cez predsedu okresnej a krajskej rady. Ako člen SNS bojoval za záchranu základných hodnôt a ideálov tejto strany. Odmietol sa však stotožniť s politikou nového predsedu strany a v októbri 2014 opustil rady národniarov. V decembri 2014 sa rozhodol založiť nový politický subjekt Práca slovenského národa (PSN).

www.romanstopka.sk


Ing. Emil Vestenický, Genmjr. v.v.
podpredseda strany

Pochádza z roľníckej rodiny z Turej neďaleko Levíc. Po absolvovaní VVU OJ vo Vyškove na Morave v roku 1969 pracoval ako profesionálny vojak. Počas svojej vojenskej kariéry prešiel prevažne veliteľskými, ale aj štábnymi funkciami od veliteľa čaty až po veliteľa pozemného vojska Armády SR. Do hodnosti generála ho vymenoval prezident SR v roku 1994. Je absolventom vojenskej akadémie AZ v Brne a Akadémie generálneho štábu Ozbrojených síl v Moskve. V roku 1999 prešiel osemmesačným anglickým jazykovým kurzom v USA a potom absolvoval americký vojenský právnický kurz na riadenie zahraničných operácií v podmienkach spojeného velenia NATO. Od roku 2005 pracoval pre odborný kabinet národniarov, v rokoch 2006 až 2010 bol poslancom NR SR za SNS. V súčasnosti sa spolu s Romanom Stopkom podieľa na založení novej politickej strany Práca slovenského národa, ktorej hlavným poslaním je šírenie pravdy a udržanie zvrchovanej Slovenskej republiky. Patrí medzi tých, ktorým nie sú cudzie slová ako morálka, česť a spravodlivosť.

http://vestenicky.sk/


Mgr. Štefan Gombík, PhD.
podpredseda strany

Narodil sa a vyrastal do 15 rokov v okrese Nitra. Po ukončení základnej školy absolvoval strednú vojenskú školu a po nej ďalšiu vojenskú školu, ktorú ukončil ako dôstojník a následne sedem rokov pôsobil  v armáde na štábnych funkciách. Po emigrácii strýka obrovoľne odišiel z ozbrojených síl, pretože mať strýka vo vtedajšom Západnom Nemecku, to sa „nenosilo“. Po odchode z armády začal od začiatku v civilnom prostredí. Do dvoch rokov už vykonával funkciu vedúceho odboru, začal rekvalifikáciu na vtedajšej Vysokej škole ekonomickej na fakulte riadenia. Následne začal externe študovať vedeckú ašpirantúru na Vysokej škole ekonomickej. Po ukončení štúdia na fakulte riadenia odišiel pracovať do podniku s celoslovenskou pôsobnosťou, kde začal ako vedúci odboru plánovania, do dvoch rokov robil ekonomického námestníka závodu, potom riaditeľa závodu, následne ekonomického námestníka riaditeľa podniku a štatutárneho zástupcu riaditeľa. November 1989 cestou študentov rozhodol, že štúdium ašpirantúry už nebude a pripravilo sa doktorandské štúdium, takže už v decembri 1989 po úspešnom päť ročnom štúdiu nemohol odovzdať kandidátsku dizertačnú prácu a následne ju obhájiť. Päť rokov náročného štúdia popri zamestnaní skončilo bez výsledku. Po roku 1990  začal doktorandské štúdium a všetky skúšky okrem jazykových bolo treba zopakovať, napísať dizertačnú prácu a obhájiť ju. Po novembri 1989 ho námestník ministra vymenoval za riaditeľa podniku. Túto funkciu vykonával sedem rokov. Potom ho minister odvolal z funkcie bez udania dôvodu. Ako riaditeľ prežil päť ministrov. Po odvolaní z funkcie začal pracovať v súkromnom sektore a po šiestich mesiacoch sa stal konateľom spoločnosti a za ďalších desať mesiacov mu pribudla ďalšia funkcia predseda predstavenstva akciovej spoločnosti a neskoršie ďalšia funkcia predsedu predstavenstva. Doteraz vykonáva funkciu predsedu predstavenstva a konateľa. Celé pracovné obdobie jeho života je spojené s prácou s ľuďmi. Nie je to ľahká práca, ale ako hovorí získal veľa skúsenosti a tiež stratil čas i energiu. 

 

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský