steps to make professional websites
vladca statu obcan
VLÁDCA ŠTÁTU - OBČAN
FOTO: TASR/RADOVAN STOKLASA

Zámerom PRÁCE SLOVENSKÉHO NÁRODA (PSN) je dosiahnutie stavu, aby vládcom v našom štáte bol jeho občan a nikto iný. Rešpektujeme každé vierovyznanie, ktoré pomáha občanovi v jeho duchovnom rozvoji, ale sme proti mocenským tendenciám nehodných manipulátorov. Ctíme ľudské práva všetkých bytostí našej planéty a budeme ich presadzovať na území celej našej republiky, ale nedopustíme zastrašovanie, útlak, klamanie či iné znevýhodňovanie počestného občana našej republiky pod žiadnou zámienkou, ani zneužívanie veľkorysosti našich zákonov na prospech vypočítavých príživníkov a pochybných podnikavcov.OBČAN MÁ AJ PRÁVA, NIELEN POVINNOSTI

Kde sa len pozriete, nech je to na súdoch, daňových úradoch, peňažných ústavoch, poisťovniach, sociálnych zariadeniach, obchodoch, v zamestnaní..., všade je poslušný občan žiaduci kým dáva, platí, pracuje. Keď má však zaslúžene niečo dostať, narazí na organizované odmietanie realizované prieťahmi a odpudzujúcim, arogantným až urážajúcim chovaním kompetentného predstaviteľa štátu, ustanovizne, alebo zamestnávateľa. V štátnej správe presadzované kybernetické technológie vytvárajú skôr väčší priestor na narúšanie súkromia, kontrolu a sankcionovanie občana a jeho činností, než na zvyšovanie efektivity a pohodlia práce, čo je najmarkantnejšie na výsledkoch práce štátnej administratívy, bezpečnostných a policajných službách, zhromažďovaní, distribúcii a využívaní informácií. Hodnotíme, že to všetko sú následky osobnej zištnosti a realizácie pomýlenej predstavy štátnikov a politikov o úlohe štátu v ľudskej spoločnosti a jeho vzťahu k vlastným občanom.

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský