OZNÁMENIE - 2024
OZNÁMENIE - 2023


Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany Práca slovenského národa  v predchádzajúcom kalendárnom roku 2022 peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.


Politická strana Práca slovenského národa v predchádzajúcom kalendárnom roku 2022 neprijala členský príspevok, ktorého suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia a ani iné bezodplatné plnenie, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.


Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany Práca slovenského národa  v predchádzajúcom kalendárnom roku 2022 peňažným alebo nepeňažným darom

Informácia o Zozname darcov je spracovaná a prezentovaná na základe Zákona o politických stranách a politických hnutiach č. 85/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 23 ods. (4). V roku 2022 politická strana Práca slovenského národa neevidovala a neúčtovala o príjme z prijatého peňažného daru. V Ilave, 15.03.2023OZNÁMENIE - 2022


Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany Práca slovenského národa  v predchádzajúcom kalendárnom roku 2021 peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.

Politická strana Práca slovenského národa v predchádzajúcom kalendárnom roku 2021 neprijala členský príspevok, ktorého suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia a ani iné bezodplatné plnenie, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany Práca slovenského národa v predchádzajúcom kalendárnom roku 2021 peňažným alebo nepeňažným darom

výšku peňažného daru: 21 000,- €

predmet a hodnotu daru: finančný dar

meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu: Mgr. Roman Stopka, Kubranská 313/105, Trenčín

V Ilave, 15.03.2022


ÚDAJE O PRIJATÝCH PÔŽIČKÁCH - 2021

V zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov zverejňujeme 
do 30 dní odo dňa uzatvorenia dodatku k zmluve o pôžičke vo formáte (10.3. 2021) PDF


OZNÁMENIE - 2020


Oznámenie podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany Práca slovenského národa  v predchádzajúcom kalendárnom roku 2020 peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.


Politická strana Práca slovenského národa v predchádzajúcom kalendárnom roku 2020 neprijala peňažný dar alebo členský príspevok, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia a ani nepeňažný dar alebo iné bezodplatné plnenie, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia.

V Ilave, 10.03.2021ÚDAJE O PRIJATÝCH PÔŽIČKÁCH - 2020

V zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov zverejňujeme 
do 30 dní odo dňa uzatvorenia dodatku k zmluve o pôžičke vo formáte (18. 12. 2020) PDF


ÚDAJE O PRIJATÝCH PÔŽIČKÁCH - 2020

V zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov zverejňujeme 
do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke vo formáte (20.3. 2020)  PDF


ÚDAJE O PRIJATÝCH PÔŽIČKÁCH - 2020

V zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov zverejňujeme 
do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke vo formáte (20.3. 2020)  PDF


OZNÁMENIE - 2019

Oznámenie
podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vo formáte PDF


ÚDAJE O PRIJATÝCH PÔŽIČKÁCH - 2019

V zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov zverejňujeme
do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičk
e vo formáte  PDFČLENSKÉ PRÍSPEVKY - 2018

Osobitná evidencia prijatých členských príspevkov v roku 2018 vo formáte PDF

Podľa § 22 ods. 4 zákona 85/2005 Z. z.

Strana PSN neprijala za rok 2018
žiadne dary formou peňažných darov, nepeňažných darov ani iným bezodplatným plnením.


ČLENSKÉ PRÍSPEVKY - 2017


Osobitná evidencia prijatých členských príspevkov v roku 2017 vo formáte PDF

Podľa § 22 ods. 4 zákona 85/2005 Z. z.

Strana PSN neprijala za rok 2017 
žiadne dary formou peňažných darov, nepeňažných darov ani iným bezodplatným plnením.


 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský