PRIDAJTE SA DO TÍMU PSN

 
PSN sa prihovára tým, ktorí už stratili vieru v nezištnosť politikov a ich ochotu konať v prospech voliča, občana, národa a republiky.

PSN sa prihovára tým, ktorí nechcú byť sluhami politikov, ale majú ambíciu dosiahnuť stav, keď celá NR SR, všetci ministri a celá vládna i výkonná moc budú slúžiť najprv záujmom nášho občana, nášho štátu a až potom prídu na rad potreby a zámery iných.

Hoci je už na Slovensku politických strán ako smetia, vo voličskom vedomí stále prevláda názor, že sa niet na koho obrátiť vo veciach ochrany občana pred svojvôľou chamtivcov, najrozmanitejšími formami manipulácie a destabilizáciou štátnosti.

Na zvrátenie negatívneho stavu sme sa rozhodli založiť politickú stranu Práca slovenského národa (PSN).

Kto zmýšľa podobne ako zakladatelia strany a ľudia v PSN, má príležitosť získať viac informácií, dobrovoľne sa zapojiť do diania priamo zdola.


Staňte sa tak súčasťou tímu ľudí, ktorí sa radi stretávajú a chcú priniesť pozitívnu zmenu pre Slovensko.
PRIDAJTE SA K NÁM
vypísaním prihlášky a jej zaslaním do PSN.


PRIHLÁŠKA ZA ČLENA
PRÁCE SLOVENSKÉHO NÁRODA (PSN)


Politická strana Práca slovenského národa medzi sebou privíta každého slušného človeka, ktorý má úprimný a nezištný záujem posunúť Slovensko dopredu s akceptovaním programových cieľov PSN.


Prihlášku si môžete stiahnúť vo formáte DOC tu.

Prihlášku si môžete stiahnúť vo formáte PDF tu.

Svoje prihlášky posielajte na PSN, Ružová 111, 019 01 Ilava. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Politická strana Práca slovenského národa rozhodne o prijatí uchádzača za člena PSN najneskôr do 3 mesiacov od podania prihlášky.

Svojím podpisom a zverejnením svojich osobných údajov sa prihlasujem za člena politickej strany Práca slovenského národa (PSN). Vyhlasujem, že nie som členom inej politickej strany ani hnutia pôsobiacej v Slovenskej republike. Počas svojho členstva v PSN sa budem pridržiavať stanov politickej strany PSN a konať v zmysle programových cieľov PSN.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasim so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške politickej strany Práce slovenského národa (PSN), a to v rozsahu potrebnom na spracovanie údajov, za účelom vedenia databázy členskej základne PSN, ako aj pre iné vnútorné potreby strany. Svojím podpisom prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje su pravdivé.


Svoje prihlášky posielajte na PSN, Ružová 111, 019 01 Ilava. V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

Prihlášku vo formáte JPG si môžete stiahnúť priamo tu:


 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský