KOMU SLÚŽI MINISTER NAĎ?
TEXT: EMIL VESTENICKÝ FOTO: EXTRA PLUS

Emil Vestenický: Ak sa chceme rozvíjať, čo je prirodzené, náš štát by mal budovať len takú armádu, akú si môže dovoliť z ekonomických i ľudských zdrojov.

Nechcem jatriť už aj tak rozbúrenú verejnú mienku, ale pár poznámok si neodpustím, aby som vyjadril svoj postoj k aktuálnemu dianiu v armáde, naznačil dôvody,prečo Ministerstvo obrany SR investuje toľké financie do nákupov obstarožnej americkej techniky a odporučil meškajúcemu našincovi racionálnejšie formovať hodnotenie vzťahu NATO k SR. Budem používať pojem armáda, lebo je jednoznačnejší a šetrí aspoň písmená. Nebudem hodnotiť ani pravdepodobnosť vzniku vojny s niektorým z našich susedov. Prijaté zjednodušenie má viac pozitív ako rozporov.

Keďže útočnú vojnu, kde by SR bola v úlohe agresora, by sme z titulu výrokov našich politikov mali vylúčiť, budem uvažovať len o obrannej. Tá je proti SR aktuálna len priamou agresiou susedov, alebo svetových veľmocí typu Čína, Rusko a USA. Kým možnosť obrany proti veľmoci spočíva v pružnosti politikov schovať štát pod ochranné krídla jej protivníka, tu výber závisí od prezieravosti štátnikov, tak proti našim početnejším a hospodársky silnejším susedom sa úspech dá dosiahnuť kvalitou vlastnej armády. Ak sa chceme rozvíjať, čo je prirodzené, náš štát by mal budovať len takú armádu, akú si môže dovoliť z ekonomických i ľudských zdrojov. Musí byť schopná spôsobiť nepriateľovi odradzujúce škody, teda také, ktoré presiahnu možné zisky dosiahnuteľné vojnou. Taká armáda je budovateľná z vlastných zdrojov a bez cudzích nátlakov. Je tu však podmienka. V politike musí prevládnuť záujem štátu nad osobným, či skupinovým záujmom predstaviteľov vládnucich politických strán. Je potrebná jednota dlhodobého smerovania štátu na prospech štátotvorného občana.

Pri vzniku SR bola armáde daná do vienka predstava, že veľkosťou bude úmerná rozmeru SR, avšak rýchlo rozvinuteľná na vojnové počty, kvôli tvorbe záloh poloprofesionálna, moderná a dobre vycvičená. Dnes je to však už len nezmyselne malý zákrpok, formovaný do podoby výkladnej skrine. Záujem o materiál, ktorý MO pre armádu nakupuje, vychádza z pol storočia starej logiky vedenia vojny vo Vietname. Zvyšok je len propaganda a prešibané skrývanie sa za pojmy, ktorých skutočný význam, v našich podmienkach, nezodpovedá realite. Dnešní politici ešte aj obsah slova „plán“ či „projekt“ a ich obmeny už stihli skompromitovať svojou prázdnotou. Najprv zbavili armádu vojenskej inteligencie, potom rozpredali materiálne zásoby, rozvrátili vnútorné zdroje na ich tvorbu a teraz prázdnym míňaním vyčlenených finančných prostriedkov po amerických bazároch znemožňujú vôľu národa brániť sa aspoň trocha kvalitnou výzbrojou. Moje tvrdenia, obrazne povedané, nie sú pohrebná lamentácia, ale pohoršenie nad zanedbávaním ešte živého pacienta. Ak takto koná funkcionár, zvaný minister obrany, aký je jeho cieľ? Chce naozaj zvýšiť obranyschopnosť SR, alebo ju chce úplne zbaviť tejto kvality? Nech každý posúdi sám a rovnako si odvodí, aj komu a čomu taký minister slúži a prospieva. V mojich očiach je pravda taká, že USA týmto predajom starých hrncov nepomáhajú nám. To my pomáhame im dostať sa z výrobnej krízy a vyčleňujeme na to cca 2 miliardy eur, čo je na naše pomery suma obrovská.

Zbrane sa predsa nezískavajú podľa minulého, ale budúceho vzoru. To nie je príznak strnulosti myslenia, to je armádna malá násobilka, ktorú by mal poznať každý minister, tobôž, keď ju pozná každý vojak a štátotvorný občan. Čo sa Naďovi nákupom z inovovaného múzea určite podarí, bude ošklbanie SR o nové miliardy, zvýšenie závislosti SR od upadajúcich USA, politické i vojenské oslabenie obranyschopnosti štátu a nahromadenie výbehovej bojovej techniky a munície k nej. Popri tom sa bude tváriť ako najštedrejší minister obrany a pár naivných mu aj zatlieska. Boh ochraňuj Slovenskú republiku pred takou štedrosťou. Úhrnom vzaté, máme tu praktickú ukážku toho, čo Slovenskej republike prinieslo doterajšie členstvo v NATO, aj aká sa nám črtá budúcnosť, ak sami nenájdeme dosť politickej i personálnej rozhodnosti starať sa o svoju bezpečnosť z pozície suverénnej a zvrchovanej Slovenskej republiky.

Generálmajor v. v. Emil Vestenický je podpredsedom politickej strany PSN

Článok pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus 10/2021, www.extraplus.sk

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský