STOPKA: NEMÔŽEME MLČAŤ, VLÁDNI POLITICI BEZOČIVO KONAJÚ PROTI ZÁUJMOM SR!
TEXT: ROMAN STOPKA FOTO: EXTRA PLUS

Roman Stopka: Dnešná vládna garnitúra aj s prezidentkou urobia všetko pre to, aby zotrvali pri moci až do konca volebného obdobia. 

Dnešná vládna garnitúra aj s prezidentkou urobia všetko pre to, aby zotrvali pri moci až do konca volebného obdobia. Poháňajú ich možné obrovské podiely na peniazoch štátnych pôžičiek a tlak tých, ktorí ich na výslnie moci dostali – zahraniční liberáli. V rámci volebnej kampane koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 sa nám ako mladej a neznámej politickej strane podarilo preniknúť do miestnych aj celoštátnych televíznych staníc, časopisov i rozhlasu. Výsledky volieb mnohí marginalizujú a považujú za neúspech. Ja osobne ich hodnotím ako veľký úspech a výsledok vytrvalej aktivity nášho osvetového jadra, ktorý bude časom narastať, a to priamo úmerne šíreniu, osvojeniu a pochopeniu podstaty nášho cieľového programu. Rozhodne nám pomôže precitnutie slovenských voličov z ilúzií, ktorým podľahli pod tlakom sofistikovanej propagandy vo voľbách, a poučenie sa z chýb, do ktorých ich priviedla naivná dôverčivosť. Rozhodne nám tiež pomôže poznanie pravdivých, teda skutočných cieľov dominantných zahraničných politikov, na ktoré ukazuje aktuálne ekonomické a vojensko-politické dianie vo svete v štvoruholníku USA a EÚ na jednej strane, ktoré vychytralo a prospechársky pre dominujúcich tlačia do škody aj slovenský národ s cieľom deštrukcie až zániku Slovenskej republiky, a Rusko s Čínou na druhej strane.

V globalizačnom ošiali

Pred našimi očami sa vinou agresivity USA svet dostáva do stupňujúcich sa príprav na vojnové presadzovanie ich veľmocenských záujmov, s vytrvalým využívaním klamstva ako nástroja na ovplyvnenie verejnej mienky a získanie jej podpory. Deje sa tak s otvorenou podporou a veru pilným snažením i generácií našich domácich politikov, aktuálnych štátnych predstaviteľov a lojálnych politických strán. Dnes už verejne, arogantne až bezočivo konajú proti záujmom Slovenskej republiky a väčšiny jej občanov. Pričom prospech z takýchto, svetový mier a celú civilizáciu ohrozujúcich postupov, môže mať na Slovensku len pár ľudí z tzv. liberálnej elity a aj to len dočasný. Keď poslúžia a pomôžu naplniť voči nášmu štátu deštrukčné ciele, postihne ich osud všetkých zradcov. Aby nezavadzali, budú odstránení. Ostatní utrpia nehorázne škody, pretože nás vedú do beztvarej asimilácie, v ktorej zanikne štát i národ. Naša politická strana vznikla na to, aby zabránila realizácii takýchto nehanebností. Aj keď naše výstupné publicistické články môžu na povrchného pozorovateľa pôsobiť dojmom zaujatosti proti našim „spojencom“ z NATO a tým vraj aj proti záujmom Slovenskej republiky, opak je pravdou. My sa usilujeme o pravdivé hodnotenie situácie a hľadáme reálne cesty, ako zabezpečiť prežitie Slovenskej republiky ako suverénneho, zvrchovaného a do maximálne únosnej miery aj nezávislého štátneho útvaru, v podmienkach prospechársky až podvodne usmerňovaného globalizačného ošiaľu. Pozor, nespoliehame sa na žiadny náhodný vývoj vo svete ani doma, ale výstupmi z analytickej činnosti nášho odborného kabinetu, aj v podobe neagresívnej informačnej propagandy, sa usilujeme zmeniť stav v Slovenskej republike, ako aj vytvárať podmienky na tento proces.

Hrozivá konkurencia

Kľúčovým informačným zdrojom je Cieľový program PSN, od ktorého sa svojou filozofickou podstatou odvíjajú všetky informačné i propagačné výstupy. Opierame sa o racionálne, priam analytické hodnotenie stavu existujúcej situácie a vytvárame konštruktívne podmienky na politické zmeny v spoločnosti, a to aj inšpiračným vplyvom na mnohých publicistov či predstaviteľov iných politických strán. Vnímavý pozorovateľ mohol zaznamenať dokonca až priame, aj keď preformulované, vykrádanie obsahu nášho cieľového programu, a to aj propagátormi nielen dnes vládnucej koalície, ale i parlamentnej opozície. I keď postupujú zištne a neeticky, nie je to zlé, veď nech sa naše myšlienky dostanú na pretras.

Priznávam, že dosť často sa stretávam s námietkami i z prostredia našej členskej základne, že o našej strane nikto nevie a treba niečo robiť inak, chodiť medzi ľudí a dostať sa na TV obrazovky. Sústreďujú sa na porovnávanie nás s verejnou známosťou predstaviteľov dnes dominujúcich politických strán. Chcú zdanlivo naprávať výsledok propagandy a sem-tam aj jej formy, ale v podstate sú len nespokojní s doterajším stavom, pretože súhlasia s cieľovým programom strany, ale ich odrádza, zatiaľ podľa nich, nedostatočný výsledok. Často sa však medzi nich priplichtia aj neprajníci, ktorí sa v podtexte usilujú sugestívne podsúvať myšlienku, že sme vlastne zbytoční. Jednoduchšie povedané, sme svojím programom aj osvetovou propagandou pre nich neprijateľní a berú nás ako hrozivú konkurenciu, ktorej sa treba zbaviť.

Jednota je cesta

Nebudem polemizovať ani s neprajníkmi z vlastných radov, len konštatujem pre netrpezlivcov, že my nie sme, a ani nechceme pripomínať žiadne rýchlokvasené uhorky, ani z času na čas vybuchujúcu sopku. Sme začínajúci prúd rieky, ktorej sila narastá rozširovaním pravdy o reálnom stave politiky v našej Slovenskej republike a potrebe riadiť štát na prospech jeho občanov, a nie nejakej samozvanej elity, ktorá vo voľbách balamutí ľuďom hlavy a po voľbách zneužíva štátnu moc na svoj osobný prospech. Pomôcť rastu popularity našej strany môže každý člen, podporovateľ i názorový stúpenec. Svoje postoje, stotožnené so záujmami štátotvorných občanov, sme obhájili nielen vo volebných diskusiách, ale aj na stretnutiach organizovaných na prospech zjednotenia pronárodných síl. Dokonca i v tomto prostredí sme, žiaľ, odhalili snahy niektorých organizátorov i kedysi úspešných pronárodných vodcov prisvojiť si pronárodné záujmy, emócie aj snaženia, ovládnuť pronárodné sily a zneužiť ich na svoje súkromné, zištné ciele, starostlivo skryté za proces zjednocovania. Aj to nám situáciu komplikuje a sťažuje výber spojencov. Napriek tomu som presvedčený, že jedine jednota je cesta, ktorá umožní nastoliť prospech národa i štátu nielen teoreticky, ale aj v praxi. Hovorí sa, že múdry človek využije každú vzniknutú príležitosť na realizáciu svojich zámerov. Ale ak to nestačí, tak si potrebnú príležitosť vytvorí sám.

Na prospech občanov

Odmietame získať moc na obohatenie riadiaceho aparátu strany, ako sme mali možnosť bez výnimky vidieť na doterajších postupoch vládnucich strán domácej politickej scény. My sa usilujeme o získanie politickej moci v štáte na to, aby sme riadili štát k trvalému prospechu jeho občanov, prostredníctvom ich práce. Takýto cieľ možno v dnešných podmienkach dosiahnuť len cestou zvrchovaného, suverénneho a do únosnej miery nezávislého štátu s celistvým územím a nedotknuteľnými hranicami. Na takúto cestu potrebujeme oporu vo veľmocenskom zahraničnom spojencovi, ktorý na zvolenú cestu pomôže stabilizovať podmienky aj možnosti národného rozvoja, vzájomne výhodnou spoluprácou a nie koristením.

Mnohí priaznivci nás nabádajú hľadať spojenectvá v rámci domácej i zahraničnej politickej scény. Ja súhlasím. Máme však podmienky. Môžeme sa spájať s tým, kto programovo pozitívne sleduje voči Slovenskej republike také hodnoty, ako je zvrchovanosť, suverenita, nezávislosť, územná celistvosť, nedotknuteľnosť hraníc a kladie ich v medzinárodnej i vnútornej politike na prvé miesto. Toto by mal aj každý náš člen úplne jasne chápať a odtiaľto odvíjať svoje úvahy o možnostiach spájania sa s politickými stranami bojujúcimi o kreslá v NR SR, alebo už tam usadenými. Kto pozornejšie sleduje naše domáce udalosti a prepuknuté škandály, iste nemá žiadne ilúzie o morálnych kvalitách predstaviteľov našich domácich politických strán, ich mecenášoch, sponzoroch či zákulisných bábkovodičoch, alebo vykonávateľoch na vyšších úradníckych postoch. Podobné, tvrdo zaplatené skúsenosti máme ako štát so zahraničím. Napríklad s členstvom v EÚ. Neraz sme sa mohli presvedčiť, že jej ústredie nepotrebuje žiadnu rovnosť, v praxi ju odmieta, ale v propagande sa popri tom nerozpakuje všade ju hlásať a sugestívne omieľať. Jediné, čo naozaj potrebujú, je nadvláda. Rovnako tak NATO. Nepotrebuje žiadne partnerstvo za mier, na jeho podporu či presadenie, do ktorého nás vlákali cestou k členstvu v NATO. Oni potrebujú rozhodnú dominanciu s podporou verejnosti celého sveta, ktorá umožní balamutiť vlastné obyvateľstvo a použiť osvedčené spôsoby nátlaku na plnenie takých úloh, ktoré umožňujú a budú presadzovať prospech americkej elity.

Reakcie proti rusofóbii

Na lepšie pochopenie a charakterizovanie dnešného stavu vo svete a nových časov, ktoré prichádzajú po stretnutí Bidena s Putinom 16. júna 2021 v Ženeve, by som odporúčal všimnúť si ešte vystúpenie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Ruska na IX. moskovskej konferencii o medzinárodnej bezpečnosti 23. júna 2021, kde otvorene konštatoval, že Rusko je pripravené použiť jadrové zbrane na ochranu pred nepriateľom, ktorý použije zbrane hromadného ničenia. Teda hovorí o skupine zbraní hromadného ničenia všeobecne. Do tejto skupiny patria aj chemické zbrane a bojové biologické látky. Takže je odôvodnený záver, že Rusko je odhodlané použiť svoje jadrové zbrane v rozšírenej škále podmienok. To je natoľko silný odkaz, že v spojení aj s vystúpením čínskeho ministra obrany na tejto konferencii, hodnotiaceho kvázi demokratické aktivity ústiace do farebných revolúcií, možno očakávať utlmenie nielen výskytu vojenských vzdušných i námorných provokácií, ale zrejme aj pokles pokusov o umelé, zo zahraničia podporované stupňovanie vnútorného napätia v suverénnych štátoch, často ústiace do štátnych prevratov. Vzhľadom na nárast neracionálneho a sebectvom deformovaného myslenia v prostredí svetovej politiky však nevylučujem ani možnosť opačného trendu, teda ďalšie zostrovanie vzťahov, aj keď pravdepodobnosť jeho nastúpenia je podstatne menšia. Nie je náhodná ani v tejto súvislosti sa ponúkajúca otázka, ako sa to všetko odrazí na tvorbe mutácií a likvidácii pandémie covidu, či na fungovaní rôznych biologických laboratórií rozosiatych po celom svete, ale zato financovaných z jednotného zdroja, zaoberajúceho sa ďalej výskumom bojových biologických látok. Pre doterajšiu politickú prax našich spojencov, výdatne podporovanú aj propagandistickými vystúpeniami našich domácich mocnárov, zároveň až hrozivo zaznelo, keď ruský NGŠ generál Gerasimov pripomenul použitie jadrových zbraní aj v prípade, keby bola ohrozená celistvosť a existencia Ruska, hoc aj klasickými zbraňami. Rovnako závažné bolo vystúpenie ruského ministra obrany Šojgu, z ktorého zaznieva odhodlanie na tvrdé reakcie proti lživej a zámerne formovanej rusofóbii zo strany štátov NATO smerujúcej k vytvoreniu celosvetového protiruského paktu.

Hľadanie nepriateľa

Ponechávam úvahy o ohrozovaní mieru v Európe a hľadaní nepriateľa za každú cenu, toľko pertraktované v našich masmédiách, na jasnosti vášho úsudku a predstavivosti. Veľmi dobre vieme, že nežijeme vo vzduchoprázdne, ani na neznámom ostrove, ale nie sme ani pupok sveta. Chceme však dôstojne žiť. Tomu všetkému prispôsobujeme aj naše pracovné metódy a orientácie, aj keď výsledky nie sú a nebudú viditeľné hneď. Musíme byť vytrvalí a dôslední. Príčinné súvislosti pravdy a ich prejavené následky, ako aj základné oporné kamene oprávnenosti našej cesty nám ponúka samotné globalizačné úsilie mocných tohto sveta. Veď stále jasnejšie sa stáva, že sa usilujú len o svoj osobný alebo klanovo-elitársky prospech, ktorý viac pripomína záujem mafie než záujem štátu zaradeného v členských štruktúrach nadnárodných politických, alebo ekonomických či vojenských zoskupení. Rovnako tak pôsobí úsilie našich doterajších vlád podliehajúcich, pre Slovenskú republiku drviacemu, globalizačnému tlaku nadnárodného kapitálu, so zdanlivo mäkkým, ale v podstate nepriateľským presadzovaním svojich záujmov, pretože v konečnom výsledku poškodzujú a devastujú naše záujmy. Výsledky ich postupov nám, teda národu i Slovenskej republike, prinášajú škodu a navyše sú ešte aj na náš úkor. Ak s týmto stavom nesúhlasíme, ak máme inú predstavu o rozvoji nášho štátu, čo je prípad našej politickej strany, nemôžeme mlčať. Bokom musí ísť všetko prospechárstvo i osobná lenivosť, ktorá sa len tak mimochodom účelovo nanucuje rôznymi „filantropickými“ príspevkami iba preto, lebo vedie ľudí k pasivite, čo je pre manipulátorov zatiaľ najväčší prejavený pracovný zisk.

Pozícia zištného protivenstva

A tak sa pozrime, čo sa udialo bližšie k nám. Z hľadiska vnútornej situácie je veľmi výrazný nárast sklamania občanov z postupov vládnej koalície, v ktorej si už aj parlamentné osadenstvo uvedomuje, že nestačí propagovať sústreďovanie sa na boj s kriminalitou, obzvlášť ak je vedený s politicky prospechárskymi cieľmi. Zo zanedbania záujmu občanov a ľahostajnej odovzdanosti, s akou sa vrcholoví funkcionári postavili k celosvetovým problémom, narástlo spoločenské napätie vnútri samotných štátov EÚ vrátane V4 až po hranicu únosnosti. V SR sa to prejavilo až kritickým vystupňovaním nedôvery voči vládnej koalícii. Samozrejme, s patričným prispením informačných prostriedkov odmietajúcich slepo nasledovať mainstream. Veľkú úlohu zohralo aj internetové sprístupnenie informácií, ktoré sa oficiálne štruktúry snažia potlačiť, a ktoré sú, v komentároch k nim podávaných mainstreamom, klasifikované ako konšpiračné teórie. Tie sa však časom ukázali natoľko pravdivé, že označenie za konšpirátora je už dnes všeobecne brané viac ako pochvala než ako zneváženie. V podstate šlo o problémy a udalosti vyvolané imigrantskou politikou presadzovanou vedením EÚ, vnútorno-politickou situáciou v USA ústiacou do antagonistického súboja o prezidentskú moc s následnou demoralizáciou života spoločnosti, stupňovanie agresívnej politiky Západu a z toho plynúce presuny vojsk NATO v záujme politických cieľov USA, americkú politizáciu medzinárodného obchodu až po maniakálne protiruské sankcie, ústiace do propagandy vyvolávajúcej nezmyselnú až hysterickú rusofóbiu, vyvolanie energetickej krízy v EÚ politickou blokádou dostavby Nord Streamu 2 a množstvom organizovaných roztržiek producentov ropy a zemného plynu, nátlakové pokusy prekrúcať príčinné súvislosti vzniku 2. svetovej vojny, deformovať jej vývoj a zásluhy o jej výsledný stav. To všetko v záverečnej etape prekrývané následkami celosvetovo organizovanej pandémie covidu polarizovalo svetovú spoločnosť, výrazne poškodilo reputáciu USA, Veľkej Británie i samotného vedenia EÚ. Aktivizovali sa v nich síce nebývalé opozičné sily, ale zmienené štáty sa aj tak postavili do pozície zištného protivenstva voči existenčným záujmom Ruska, Číny, najľudnatejších štátov Ázie. Naštrbili vzťahy Západu s islamskými štátmi a celkovo sa takmení rozloženie i orientácia náboženských, ekonomických, ale aj vojenských síl vo svete, a tým zrejme formuje aj podmienky na vznik novej histórie.

Tlak zahraničných liberálov

U nás doma rezonuje otázka uskutočnenia referendom žiadaných predčasných volieb. Už som neraz povedal, že dnešná vládna garnitúra spoločne s prezidentkou urobia všetko pre to, aby zotrvali pri moci až do konca volebného obdobia. Poháňajú ich možné obrovské podiely na peniazoch štátnych pôžičiek a tlak tých, ktorí ich na výslnie moci dostali – zahraniční liberáli. Sú však v hre nové sily, prenikavo naberajúce na svetovom vplyve. Okrem záujmu na zachovaní pôvodnej Európy sú to Rusko, Čína, India a kus Latinskej Ameriky, kde víťazí pronárodná orientácia nad nejakou beztvarou genetickou zliatinou. Ich sila spočíva v počte obyvateľov, ekonomickej produkcii i kúpnej sile, aj keď nie na hlavu, ale ako celku. Dá sa očakávať, že práve zmienené štáty budú predstavovať svetové sily, ktoré určia smerovanie ďalšieho vývoja sveta, a Slovenská republika by mala byť zaradená tak, aby stála bližšie k čelu než k chvostu svetového prúdu. Čo z tohto vyplýva nielen pre samotnú stranu Práca slovenského národa, ale aj slovenský národ? Odpoveď je stručná. Pohodlnosť, pasivita, ignorancia k dianiu ani prázdne táranie pri pive nás ďalej neposunú. Treba šíriť osvetu a Cieľový program PSN, ktorý má jednoznačný postoj k nedotknuteľnosti hraníc, samostatnej, zvrchovanej a územne celistvej Slovenskej republike.


Autor je predseda politickej strany Práca slovenského národa, www.psn.sk

Článok pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus 9/2021, www.extraplus.sk

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský