REŠPEKT K PRÁCI 
TEXT: PSN FOTO: EXTRA PLUS/AP

Roman Stopka: Triumf Strany práce jednoznačne potvrdzuje význam slova práca, ktorou sa zatiaľ stále živí väčšina obyvateľov tejto planéty

„Politická strana Práca slovenského národa s potešením prijala mimoriadny úspech, ktorý ste zaznamenali v parlamentných voľbách. Pri tejto príležitosti mi dovoľte, aby som Vám k tomuto historickému víťazstvu zablahoželal v mne našej politickej strany. Triumf Strany práce jednoznačne potvrdzuje význam slova práca, ktorou sa zatiaľ stále živí väčšina obyvateľov tejto planéty. Výsledok volieb však jednoznačne vypovedá aj o tom, že Vaše rozhodnutia, ktoré ste vykonali v rámci súčasnej situácie, ktorá zasiahla celý svet, ste zvládli a Vaši občania ich prijali s rešpektom, čím Vám opätovne vyjadrili mimoriadne vysokú dôveru. Naša politická strana Práca slovenského národa (PSN) má vo svojom programe pevne zakotvené hodnoty spájajúce sa práve s poctivo pracujúcimi ľuďmi, vytvárajúcimi hodnoty na prospech fungovania štátu. Verím, že o pár dní opäť vzdáte hold Vášmu sviatku práce, ktorého oslavu máte pred sebou. Úprimne ma teší, že ľudia vo Vašom štáte majú k tomuto sviatku úctu, a tak každoročne celonárodne vzdávajú poctu pracujúcim ľuďom, ktorí prispeli k sile, prosperite a rozvoju Vašej krajiny. Prajem Vám naďalej správne rozhodovanie a naplnenie Vášho sľubu voči Vašim voličom, že Vaša strana bude pokračovať v práci a v službe pre všetkých občanov Nového Zélandu,“ napísal v gratulácii Jacinde Ardernovej predseda Práce slovenského národa. 
 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský