NA SLOVENSKU JE POCTIVÁ PRÁCA ZNEVAŽOVANÁ, V AMERIKE OSLAVOVANÁ

TEXT: LEA HEČKOVÁ FOTO: EXTRA PLUS/JANA BIROŠOVÁ

Roman Stopka: Američania oslavujú vždy Sviatok práce v prvý septembrový pondelok a podľa amerického ministerstva práce je venovaný sociálnym a ekonomickým úspechom, ktoré dosiahli americkí pracujúci.

Na Slovensku sme zvyknutí, že 1. máj je sviatok práce a pripomína si ho takmer celý svet. Slováci si tento rok pripomenuli už 130 raz oslavu sviatku práce slovenského národa. Sviatok práce oslavujú ľudia vo viac ako 80-tich krajinách po celom svete. Prvý máj nie je však len Sviatkom práce, ale má aj cirkevný rozmer. Pre veriacich katolíckej cirkvi je dňom liturgickej spomienky na svätého Jozefa robotníka, patróna pracujúcich. Kňazi v kázňach spravidla pripomínajú význam a hodnotu práce, prostredníctvom ktorej človek napĺňa Božiu výzvu o využívaní darov zeme, ako to uvádza starozákonná Prvá kniha Mojžišova. Na zozname osláv v prvý májový deň by ste však hľadali márne USA, napriek tomu, že Sviatok práce (Labor Day) sa zrodil práve tam. Avšak, zatiaľ, čo sa sviatok oslavuje v Európe 1. mája, Austrálčania si ho pripomínajú v rôzne dni v mesiacoch marec, máj a október, Američania ho oslavujú na konci leta. Sviatok práce má korene v boji Američanov za osemhodinový pracovný čas. Masové demonštrácie za kratší pracovný čas sa začali 1. mája 1886 v Chicagu a skončili sa o niekoľko dní násilným zásahom polície. Robotníci si však kratší pracovný čas nakoniec vydobyli a na pamiatku ich boja potom Zakladajúci kongres II. Internacionály v Paríži v roku 1889 stanovil 1. máj za medzinárodný Sviatok práce. 

Populárny Sviatok práce v USA

Američania majú svoj Sviatok práce (Labor Day) v septembri. Má nielen iný dátum, ale aj históriu. Oslavovali ho dokonca už niekoľko rokov pred udalosťami v Chicagu. Američania oslavujú vždy Sviatok práce v prvý septembrový pondelok a začal sa ako prezentácia odborárov. Prvýkrát ho oslavovali na miestnej úrovni, 5. septembra 1882 v New Yorku, na podnet miestnej odborovej organizácie. V meste sa konal obrovský piknik a sprievod, v ktorom sa prezentovali jednotlivé odborárske združenia. Podujatie zožalo veľký úspech a postupne sa rozšírilo i do ďalších miest. Celonárodným sa Sviatok práce stal v roku 1894. V súčasnosti oslavujú Američania Sviatok práce predovšetkým piknikmi, stretnutiami s priateľmi a výletmi. Sviatok im totiž prináša predĺžený víkend, takzvaný víkend Sviatku práce, ktorý je veľmi populárny a je považovaný za bodku za letným dovolenkovým a prázdninovým obdobím. Tento rok pripadol Sviatok práce v USA na 7. september. Sviatok je podľa amerického ministerstva práce venovaný sociálnym a ekonomickým úspechom, ktoré dosiahli americkí pracujúci. 

Lojálnosť pracujúceho sa na Slovensku necení

Na Slovensku médiá oslavy sviatku práce dehonestujú a označujú ho za komunistický prežitok, neuvedomujúc si jeho pôvod, či význam slova práca, ktorou sa zatiaľ stále živí väčšina obyvateľov tejto planéty. Na Slovensku pôsobí politická strana s názvom Práca slovenského národa (PSN), ktorá má vo svojom programe pevne zakotvené hodnoty spájajúce sa práve s poctivo pracujúcimi ľuďmi. A práve pri tejto príležitosti Sviatku práce blahoželá predseda PSN Roman Stopka Američanom k ich sviatku, ktorý má pre nich hlboký význam, históriu i víťazstvo boja za osemhodinový pracovný čas a adekvátnu plácu za ich prácu. „Úprimne ma teší, že ľudia v Amerike majú k tomuto sviatku úctu. Je to každoročná celonárodná pocta pracujúcim ľuďom, ktorí prispeli k sile, prosperite a rozvoju USA. Žiaľ na Slovensku je poctivá práca znevažovaná a vyhýbanie sa práci je podporované. Ten čo tvoril pre štát, aj ten čo ešte tvorí, dostáva neraz za vykonanú prácu menej, než ten čo je odkázaný z vlastnej viny a bez pracovných zásluh, na sociálnu podporu. Lojálnosť pracujúceho sa necení, ale pred drzou bezočivosťou prospechára štát cúva. Vládna moc tak viac preferuje ukričanú požadovačnosť a prospechárstvo, než poctivú prácu lojálneho občana. Verím, že naša vláda sa inšpiruje demokratckou Amerikou a začne si vážiť ľudí, ktorí sa živia prácou a prestane sa v médiách i v spoločnosti znevažovať slovo práca,“ uzavrel svoje vyjadrenie k americkej oslave Sviatku práce, predseda politickej strany Práca slovenského národa (PSN) Roman Stopka.   


(Článok vyšiel 7. 9. 2020 na www.extraplus.sk)


 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský