DEDIČSTVO NA HONTE
TEXT: PSN FOTO: PSN

STOPKA, VESTENICKÝ, MAYEROVÁ, PETRENEC A LIČKO NA DIVADELNOM PREDSTAVENÍ V KRUPINE

Divadelný súbor „Vartovka“, ktorý pracuje pri Mestskom klube Jednoty dôchodcov Slovenska Krupina pripravil pre milovníkov ochotnického divadla veselohru s príznačným názvom - Dedičstvo na Honte, pochádzajúcu z vlastnej tvorby súboru. Do dnešného dňa má za sebou už 22 vystúpení v regióne Hontu, vrátane obsadenia 2. miesta na oblastnej prehliadke ochotníckych súborov vo Zvolene. Stanislav Petrenec: Bez statočnej práce našich predkov a ich snahe o zachovanie rodu, by sme tu neboli ani my, dnešní moderní ľudia Slovenskej republiky

Divadelná hra prenesie divákov o viac ako sto rokov späť na hontiansku dedinu, akých bolo vtedy stovky. Základom pre živobytie bola pôda, ktorú si všetci chránili a vážili, doslova každú jednu brázdu, každú piaď lúky. To sa prejavilo aj pri dedení majetku, čo prinieslo mnoho veselých, ale aj vážnych príbehov. V hre Dedičstvo na Honte sa divadelníci snažia zachovať okrem tradícií, zvykov, aj bohatstvo hovoreného slova hontianskeho nárečia. Dnes už mnoho ľudí nevie význam slov, ktoré vtedy boli bežné. „Je to náš malý vklad, nás šesťdesiat, sedemdesiat a viacročných dôchodcov, ktorí si ešte pamätáme reč našich rodičov a starých rodičov. Chceli by sme, aby sa táto vzácnosť nestratila, tak ako sa strácajú predmety dennej potreby z tých čias, odevy, obydlia ale aj  zručné ruky, ktoré ich vedeli vyrobiť v jednoduchých podmienkach. Mnohé predmety by slúžili doteraz, keby sme ich boli ochránili. Nuž zachráňme aspoň to, čo sa ešte dá pre budúce generácie. Bez statočnej práce našich predkov a ich snahe o zachovanie rodu, by sme tu neboli ani my, dnešní moderní ľudia Slovenskej republiky“ povedal umelecký šéf súboru Stanislav Petrenec, ktorý je zároveň našim členom a kandidátom na poslanca do parlamentu v tohtoročných voľbách.Občania verzus televízia

Divadelné predstavenie si prišli do Krupiny pozrieť aj podpredseda PSN generálmajor Emil Vestenický, kandidátka na poslankyňu do NR SR Lenka Mayerová a samozrejme nemohol chýbať ani predseda PSN Roman Stopka, ktorý zotrval v Krupine s divadelníkmi aj po skončení predstavenia, ktorý dal prednosť obyvateľom Krupiny pred účasťou v predvolednej diskusii v TV JOJ, do ktorej nakoniec išiel volebný líder PSN Emil Vestenický. Po podujatí neostali v prítomnosti predsedu PSN len divadelníci, ale v priateľskej diskusii zotrvali aj ostatní návštevníci divadelného predstavenia, ktorí porozprávali Romanovi Stopkovi o problémoch, ktoré trápia ich región.  


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský