STOPKA: NEVÝHODNÉ NÁKUPY VOJENSKEJ TECHNIKY POŠKODIA SR

TEXT: EXTRA PLUS FOTO: EXTRA PLUS/JANA BIROŠOVÁ

Roman Stopka, predseda strany Práca slovenského národa, PSN

Ministerstvo obrany SR dostalo 8. septembra 2021 od vlády SR mandát na nákup 152 kusov pásovej techniky. Predpokladané náklady na projekt predstavujú 1,739 miliardy eur s DPH, z toho samotné vozidlá by mohli stáť 1,447 miliardy eur. Zároveň bol schválený aj nákup 76 bojových obrnených vozidiel (BOV) 8x8. Náklady zahŕňajúce aj logistickú podporu, muníciu a infraštruktúru majú predstavovať 332 miliónov eur s DPH. Je podľa vás vhodné v období ekonomickej krízy nakupovať vojenskú techniku? Čo tým vláda SR a MO SR sledujú?Roman Stopka
predseda Práce slovenského národa (PSN)

Z maďarskej strany ide o taktiku postupného ohlodávania štátotvorného záujmu slovenského národa a zároveň o pozvoľné zostrovanie maďarónskej agresivity, Ako nenakupoval zbrane pre SR minister obrany Glváč zo Smeru či Gajdoš zo SNS, tak ich nenakupuje ani dnešný Naď. Je to len verejnosti podsúvané zjednodušenie, ktoré prenáša zodpovednosť z koalície závislej od amerického mecenáša na jednotlivca a sústreďuje na neho pozornosť verejnosti. Tým si vytvárajúpríležitosť vykrútiť sa z rodiacich sa problémov. Potreba zachovať obranyschopnosť štátu je sama osebe krízová. Je všeobecne známe, že armáda je nevýrobná zložka, netvorí, ale spotrebúva hodnoty, a preto býva vďačným objektom pre povrchnú kritiku. Vedeli to už starorímski klasici a často pripomínali: Kto nechce platiť svoju armádu, bude platiť cudziu, a podstatne drahšiu. Naši vzdelaní politici Rimanov iste poznajú. Napriek tomu idú cestou platiť armádu cudziu, keďže nakupujú techniku a zbrane konštruované pre časy minulé. Zdalo by sa, že tak konajú z nevedomosti. Mne sa to javí ostrejšie. Konajú tak s plným vedomím následkov, pretože im je nezávislá a v obrane svojich záujmov silná Slovenská republika proti vôli. Zdôrazňujem však, že nekritizujem množstvo vyčlenených finančných prostriedkov, aj keď je doba nevhodná, ale nekvalitu protihodnoty, ktorú v podobe techniky, zbraní a munície za tieto prostriedky, vinou vládnej koalície, naše vojsko získa. Súhlasím, že nepoznať mieru v takejto zložitej hospodárskej situácii tiež svedčí viac o snahe republiku poškodiť, než ju brániť.

Text pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus 10/2021,  
www.extraplus.sk

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský