KORČOK CHCE ROZBIŤ V4

TEXT: EXTRA PLUS FOTO: EXTRA PLUS/JANA BIROŠOVÁ

Roman Stopka: Zlu treba predchádzať, kým je malé. Konať neskoro býva veľmi nákladné až katastrofické. To by si mali uvedomiť predovšetkým štátnici, pretože aká je štátna politika, taká býva reakcia voličov.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó rokoval v marci tohto roka s primátorom Komárna a poslancom NR SR Györgyom Gyimesim (OĽaNO)o dvojakom občianstve bez vedomia slovenskej diplomacie. Štvrtého augusta sa predseda maďarského parlamentu László Kövér zúčastnil na odhalení pamätníka vysídleným Maďarom v Šamoríne, opätovne bez vedomia ministra zahraničných vecí SR. V oboch prípadoch ide o porušenie zaužívaných diplomatických postupov. Ako si vysvetľujete kroky predstaviteľov maďarskej vlády a nie je to podľa vás ohrozovanie suverenity SR do budúcnosti?Roman Stopka
predseda Práce slovenského národa (PSN)

Z maďarskej strany ide o taktiku postupného ohlodávania štátotvorného záujmu slovenského národa a zároveň o pozvoľné zostrovanie maďarónskej agresivity, aby si ľudia zvykli na iredentou pretláčané postoje natoľko, že budú považované za samozrejmý nárok. Takto ohrozujú územnú celistvosť Slovenskej republiky. Horšie ako ich postup sú kroky našich predstaviteľov a pasivita odbornej inteligencie, smerujúcej k obnove Československa. Ignorujú skúsenosť, ako s využitím sudetských Nemcov Hitler chystal mníchovskú zradu. Malými krokmi pripravujú verejnosť na nimi podporovanú katastrofu. Dnes už nie je zo slovenskej strany potrebné dávať propagandistické vyhlásenia k provokačným aktivitám maďarských politikov. Je však veľmi potrebné predchádzať im rozhodným a nekompromisným postojom a opatreniami, chrániacim právo a zmluvne potvrdený záujem SR. To je úloha štátnych orgánov SR, ale tie nekonajú. Ak sami nebudeme ochotní bojovať za svoj štát, neurobí to nikto a rozpadneme sa zradou nami vybraných predstaviteľov. Žiaľ, mnohí z našej národnej inteligencie, pohltení ľahostajnosťou štátnikov, podľahli procesu okrádania slovenského národa a na podporu národných záujmov reagujú až pod tlakom provokácií. Zlu treba predchádzať, kým je malé. Konať neskoro býva veľmi nákladné až katastrofické. To by si mali uvedomiť predovšetkým štátnici, pretože aká je štátna politika, taká býva reakcia voličov.

Text pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus 8/2021,  
www.extraplus.sk

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský