PREZIDENTKA JE HLÁSNA TRÚBA MANIPULÁTOROV

TEXT: EXTRA PLUS FOTO: EXTRA PLUS/JANA BIROŠOVÁ

Roman Stopka: Manipulácia s vedomím nielen našich občanov sa usiluje o to, aby sa ľudia svojou ľahostajnosťou k národným záujmom a sústredením sa len na vlastný prospech.

Politická strana Práca slovenského národa (PSN), ktorá má v svojom cieľovom programe pevne zakotvenú suverenitu, zvrchovanosť, nedotknuteľnosť hraníc a územnú celistvosť, dlhodobo poukazuje na sústavnú demontáž právneho štátu zo strany predstaviteľov SR. V týchto dňoch tvrdenia PSN potvrdilo konanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá vyhlásila, že EÚ by si mala upraviť svoje pravidlá tak, aby v zahraničnej politike nerozhodovala na základe zhody všetkých štátov, ale na základe väčšiny, čím prakticky navrhuje zrušenie práva veta jednotlivých štátov EÚ vrátane SR. Týmto konaním prezidentka SR hrubo zaútočila na suverenitu nášho štátu, keďže sila Slovenska a menších štátov v EÚ spočíva v práve veta. Čo týmto vyhlásením prezidentka SR sleduje?

Roman Stopka
predseda Práce slovenského národa (PSN)

Najbližší dosah jej slov nie je namierený len na SR, ale hlavne na emancipačné snahy pronárodných politikov vo V4 aj ďalších z bývalého východného bloku či Grécka. Ona to nevymyslela. Zákernosť obsahu tohto postoja je nad jej intelektuálne možnosti. Táto beznázorová, ale voči mecenášom absolútne poslušná osôbka, sediaca na poste prezidenta Slovenskej republiky, nereprezentuje a nikdy nereprezentovala záujem SR. Na tento post bola globalistami vybraná z opačných dôvodov, aby mal kto zosobňovať zárodok propagandy proti silnejúcim národným silám v členských štátoch EÚ. Funguje len ako hlásna trúba manipulátorov. Nie je však v našej republike ojedinelá. Vládna koalícia matovičovcov je z tej istej kuchyne a pracuje na rovnakých cieľoch. Zároveň sa na nás, ako na pokusnom zajacovi, odskúšava metodika práce na paralýzu vplyvu malých štátov, ktoré sa usilujú títo megalomani odnárodniť ako prvé. Manipulácia s vedomím nielen našich občanov sa usiluje o to, aby sa ľudia svojou ľahostajnosťou k národným záujmom a sústredením sa len na vlastný prospech osobne podieľali na tomto vrcholiacom podvode, koncentrujúcom moc vo svete v rukách vyvolencov. Rozbehnutý proces globalizácie bol narušený v období prezidenta Trumpa. Biden sa pokúša stav napraviť. V Európe bol na to, aby ovládanej EÚ oznámil, že všetko sa vracia do starých koľají a jej predstavitelia mu to s radosťou odsúhlasili. Toto sa však stráca v tieni jeho stretnutia s Putinom, ktorého výsledky zmenia vzťahy EÚ s USA. K prezidentke Čaputovej sa taký záver ešte nedostal, a tak v svojich výrokoch horlivo pokračuje podľa starého scenára.

Text pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus 6/2021,  
www.extraplus.sk

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský