BLUDY ZMÄTENEJ MYSLE PSYCHIATRICKÉHO PACIENTA

TEXT: EXTRA PLUS FOTO: EXTRA PLUS/JANA BIROŠOVÁ

Roman Stopka: Najväčšou tragédiou nášho občana je nekompetentnosť aktuálneho premiéra.   

Hoci slovenská vláda ústami premiéra hovorí, že Slovensko nepocítilo nijakú ekonomickú krízu v dôsledku pandémie, skutočnosť je diametrálne odlišná. Ekonomické dôsledky pociťujú slovenskí občania v každej sfére a vláda opäť čoraz viac sprísňuje opatrenia, ktoré škodia ekonomike štátu a životu občanov. K čomu táto situácia privedie nielen Slovákov, ale aj štát ako taký? 

Roman Stopka
predseda Práce slovenského národa (PSN)

Tvrdenia tohto druhu môže každý, aspoň trocha zorientovaný človek, brať do úvahy len v zmysle morbídneho humoru. Pán M. si týmito predbežnými výrokmi pripravuje základy na budúce tvrdenia, že je to všetko jeho osobná zásluha. Až nakoľko musí byť vedomostne plytký, pohŕdať pamäťou, mysľou, vôľou i záujmami iných ľudí, keď si neuvedomuje vlastnú biednosť nielen v praxi, ale ani v osobných výrokoch. Ním vedená vláda uznala problém vírusovej infekcie ako pandémiu a podľa toho sa aj správala v obmedzovaní slobody občanov. Žiaľ, často natoľko nekompetentne, že vyvolala silnú kritiku verejnosti, na ktorej podklade musela meniť svoje rozhodnutia. Najväčšou tragédiou nášho občana je nekompetentnosť aktuálneho premiéra. Ako sa mohlo stať, že autorita štátu, respektíve jej nositelia, neboli vyberaní z najlepších osobností Slovenskej republiky, ale zo zásob indivíduí z dna spoločnosti? Na tomto mieste sa tým nejdem zaoberať. Už sa stalo a ja to považujem za národnú tragédiu. Čím je zapríčinená, ponechám samostatnému rozboru politológov a hádam aj atestovaným odborníkom na stav duševna. Objektom skúmania by mali byť aspoň aktuálne podmienky, cieľové osobnosti, ale aj celkový stav a motívy konania elektorátu, ktorý umožnil vznik dnešného rozloženia politických síl v SR.Bezcieľne postupy vlády pod vedením Matoviča privedú SR k rozpadu štátu. Obávam sa, že pokiaľ bude o osude SR rozhodovať vláda dnešného zloženia, žiaden účinný liek nebude akceptovaný. Skutočným liekom môže byť personálna zmena, uplatňovanie pronárodnej personálnej politiky a odpútanie sa od štátodeštrukčných „spojencov“.

Text pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus 10/2020,  
www.extraplus.sk

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský