steps to make professional websites
STOPKA: EÚ SMERUJE K SKRYTEJ FAŠISTICKEJ DIKTATÚRE
TEXT: EXTRA PLUS FOTO: EXTRA PLUS/SITA/AP

Roman Stopka: Politici Maďarska a Poľska s veľkou podporou domáceho obyvateľstva pochopili následky, ktoré nátlakové opatrenia EÚ do budúcnosti spôsobia existencii ich národného štátu.Politická strana Práca slovenského národa, v svojom Cieľovom programe, jasne deklarovala, že sa usiluje o zvrchovanú, suverénnu, do maximálne únosnej miery nezávislú Slovenskú republiku s celistvým územím, nedotknuteľnými hranicami, s povinnosťou štátu chrániť záujmy a práva svojho štátotvorného občana a jeho legálne nadobudnutý majetok. Systémom svojho fungovania EÚ diktátorsky nanucuje členským štátom také regulačné normy, ktoré vo veľmi početných prípadoch narúšajú bezpečnostný, kultúrny, ekonomický, právny, sociálny a v ostatnom čase aj zdravotný záujem obyvateľstva jej členských štátov a obzvlášť pre štáty, ktoré pôvodne patrili do bývalého sovietskeho bloku, likvidujú možnosť vyrovnať sa kvalitou života občanom zakladajúcich štátov EÚ. Politici Maďarska a Poľska s veľkou podporou domáceho obyvateľstva pochopili následky, ktoré nátlakové opatrenia EÚ do budúcnosti spôsobia existencii ich národného štátu a záujmom jeho obyvateľstva. Uvedomili si, že z pôvodne deklarovaného cieľa architektov EÚ už zostal len povestný holub na streche. Vidia, že namiesto reklamovanej demokracie EÚ smeruje k skrytej fašistickej diktatúre, šikovne schovávanej za nehanebnú a takmer nekontrolovateľnú propagandu. Patria v únii medzi prvých, ktorí nastúpili mocenskú cestu pravdy a právneho pretláčania národných záujmov, ale nie sú sami. Ja pevne verím, že po skúsenostiach s manipulačnou propagandou v ostatných prezidentských i parlamentných voľbách v SR aj naši voliči budú opatrnejší a vo výbere svojich favoritov aj dôslednejší. Skúsenosť hovorí: Hlas ľudu, hlas boží. Je opovážlivé ho deformovať.

(Článok vyšiel v mesačníku Extra plus 11/2021 www.extraplus.sk)

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský