GENERAL VESTENICKÝ VYZVAL KORČOKA A PELLEGRINIHO, ABY SA VZDALI KANDIDATÚRY V PROSPECH HARABINA
TEXT: EMIL VESTENICKY FOTO: EXTRA PLUS/JANA BIROŠOVÁ

Genmjr. v. v. Ing Emil Vestenický, podpredsedaPSN: Pán Pellegrini, pán Korčok, prosím, odstúpte z prezidentskej kampane. Dajte prednosť potrebe doby a záujmom národa! 

Rokovania, ktoré prebehli 9. až 13. januára 2022 medzi USA, NATO, OBSE na jednej a Ruskom na druhej strane, vítalo vo svete mnoho mierumilovných ľudí s nádejou na skoré vyriešenie rozbúrených vzťahov medzi veľmocami. Prím v protiruskom orchestri jednoznačne hrali USA. Zvyšné dve zoskupenia sa len viezli, pričom si ani neuvedomili, ako zas potvrdili svoju podriadenosť americkej moci. Dokazuje nám to nielen čas spotrebovaný na výmenu názorov, ale aj obsah argumentov predostretých verejnosti ústami poverených hovorcov. Ako ináč sa dá vysvetliť fakt, že rozhovory USA – Rusko trvali 1,5 dňa a po nich nasledujúce rozhovory NATO – Rusko len štyri hodiny.

Stav, do ktorého bol náš štát dovedený nekompetentnosťou volených štátnikov a nimi ovládnutých zákonodarcov v praxi dokazuje, ako môže hŕstka ľudí ovplyvniť výsledky volieb manipuláciou vedomia voliča pomocou účelovo skreslených informácií. 

Vnímaví ľudia si uvedomili klam, ktorému boli vystavení a v ostatných voľbách do NRSR zapli prvý červený semafor, postavili prvú stopku pre komediantov na vládnych postoch a vynútili si, výberom nového pomeru síl v parlamente, cestu pravdy a zodpovednosti aj pre štátnikov. Nemali by sa však uspokojiť polovičatou robotou, ale spraviť to isté aj v prezidentských voľbách. Je žiaduce nepripustiť už žiadne informačné manipulácie a pohrávanie sa s dôverou voliča. Najlepšie bude, rozhodným krokom, konečne rozťať tento gordický uzol už v prvom kole a nedovoliť žiadnym zákulisným špekulantom búriť emócie vyťahovaním účelovo poprekrúcaných poloprávd či klamstiev, ktorými tradične lapajú ľahkoverných.

Kvôli dlhodobo narušovanej rovnováhe, Slovenská republika v dnešnom stave, potrebuje nielen na poste predsedu vlády, ale aj na poste prezidenta republiky charakterovo pevného, právne zdatného, dostatočne odhodlaného a záujmom štátu i jeho štátotvorného občana, oddaného človeka. 

Naša politická strana, Práca slovenského národa, nemá záujem spochybňovať kvality žiadneho z kandidátov, ktorí sa o post republikového prezidenta v týchto voľbách uchádzajú. Spoliehame však na kvalitu ich osobného úsudku a schopnosť vidieť i záujem predchádzať hrozby, ktoré sa na SR, ak zotrvá na doterajšej politickej rutine, zvalia z priestorov politiky svetových veľmocí. Voliči mohutnej Číny a nezlomného Ruska sa už v otázke svojich vodcov rozhodli. Kam smerujú USA, to vidí každý vnímavý človek, ktorý vie odlíšiť svoje chcenie od pozorovaných faktov. Kto si úprimne želá pravdu, ten dopraje aj občanom USA nezmanipulované prezidentské voľby. 

Trend svetového vývoja je očividný. Rozrastanie počtu štátov združených do pôvodného BRICS-u nie je úkaz náhodný, ale následok prirodzenej evolúcie svetovej spoločnosti a činnosti človeka cieľavedome usilujúceho o svoju slobodu a príležitosť. Priebeh valiacich sa udalostí ukazuje, že ani predstavitelia veľmocí už egoistickým prospechárstvom pravdu obísť nemôžu. Vo vlastnom záujme budú nútení rešpektovať silu evolúcie vyjadrenú v potrebách, ktoré spôsobujú rozširovanie počtu štátov  pôvodného BRICS-u. 

V tejto situácii bude na škodu SR ak nezachytíme svetový trend a nevyjadríme ho v personálnom obsadení našich štátnických postov. Vytrvalo, až doslova ťahaním Boha za nohu, domáhame sa príležitosti rozvíjať svoj štát. A keď ju dostaneme, tak ju opakovane zmaríme len kvôli nedostatku rozhodnosti. S tradičným farizejstvom si ale všetko zdôvodníme svojimi, neraz malichernými hodnotami a nedostatkom informácií.  Možno som nadmieru príkry. Možno niekto z voličov, pri hodnotení prezidentských kandidátov sa viac sústreďuje na formu, či spôsob vyjadrovania myšlienky a zahltený emóciami zanedbáva hĺbku obsahu nimi vyrieknutého slova. Možno naivne, alebo len z nanúteného zvyku, dávame priamočiarosť výrokov prezidentského kandidáta do protikladu s jeho kultivovanosťou. Možno mnohí voliči podľahli hollywoodskej predstave, že fotogenická tvár a naoko taktné spôsoby dokazujú aj múdru a štátu prospešnú osobnosť. Lenže, vyše tridsaťročná existencia nášho štátu a mnohé protichodnosti smerovania a krkolomné zvraty jeho riadenia takmer po každých voľbách, dokazujú škodlivé následky týchto „Možno“. 

Nedajme sa teda ďalej mámiť profesionálnym iluzionistom na čele volebných kampaní. Ak chceme normálny vývoj vo svojom štáte, neopakujme tie isté chyby, tie isté slabosti, ktorým sme podľahli v nejedných voľbách a po odhalení podstaty takých favoritov ako boli Dzurinda, Radičová, Kiska, Čaputová či osud pokúšajúci Matovič, sme ich znova a znova museli naprávať vo voľbách nasledujúcich. 

Znalci dobre vedia, že každá doba si vyžaduje vodcov so špecifickými vlastnosťami a schopnosťami, ktoré môžu byť v iných časoch neraz na škodu. Formujú a spevňujú ich ťažké, neraz pre mnohých, takmer  neúnosné podmienky. Väčšina našich prezidentských kandidátov týmto formovaním prešla a veľmi dobre vie, že vybičované presadzovanie osobných ambícií v nesprávnom čase, ublíži nielen im samotným, ale hlavne tým, ktorých sa chystajú riadiť a viesť. 

Možno zachádzam do naivnosti ak nechcem spochybňovať úprimnosť žiadneho z kandidátov. Ponúkam tým priestor na slobodný a čestný manéver. Navrhujem, až do rozmotania klbka príležitostí veriť, že žiaden z nich sa neusiluje ovládnuť prezidentské kreslo len na prospech svojich podporovateľov, ani vedome nechce smerovať štát do ešte závislejšieho stavu než je dnes. Ak vo vedomí voliča zaiskrí čo len najmenšia pochybnosť o oprávnenosti takej viery, nech si pripomenie favoritove predošlé skutky. Nie terajšie slová. Tými sa dá ľahko oháňať.

Preto v mene záujmu Slovenskej republiky a potrieb jej občanov, apelujeme na pána Petra Pellegriniho i na pána Ivana Korčoka, posadeného prieskumnými agentúrami na čelo voličských preferencií, aby sa vzdali svojej kandidatúry a vyzvali svojich priaznivcov, nech volia Štefana Harabina. Čo ako sa môže zdať tento návrh krkolomný, prax povolebného vývoja potvrdí nielen jeho oprávnenosť, ale aj potenciálnu veľkosť ducha, či maloduchý egocentrizmus oslovených. V ich rukách je príležitosť zastaviť brzdenie, ak nie deštrukciu nášho úsilia o suverénny a zvrchovaný štát, tak ťažko presadené začiatkom 90-ych rokov minulého storočia. Nedovoľme, aby na vrchole štátnej reprezentácie moci figurovala len bábka v rukách  rozširujúcich sa radov zištných manipulátorov. 

Odporúčame nielen svojim priaznivcom, ale aj stúpencom ostatných kandidátov podporiť tento postoj svojimi volebnými hlasmi. Prečo? Nuž preto, že doterajšia prax a z nej plynúci tvrdý vzťah voči plytkým kompromisom; prenikavá myseľ, ktorá dráždi diskusného partnera, ale budí rešpekt a neraz i zlobnú závisť protivníka, k tomu jednota slov a činov. To sú očividné  osobitosti charakteru  Štefana Harabina, ale tiež hlavné prednosti, ktoré bude nový prezident Slovenskej republiky nevyhnutne potrebovať, ak naozaj chce chrániť potreby zvrchovaného štátu a záujem jeho štátotvorných občanov. 

Autor generálmajor v.v. Emil Vestenický je podpredseda politickej strany Práca slovenského národa, www.psn.sk

 
(Článok pôvodne vyšiel na www.extraplus.sk, 19. marca 2024
)

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský