STOPKA: MAĎARI SA AUTONÓMIE NEVZDAJÚ!
TEXT: ROMAN STOPKA FOTO: EXTRA PLUS

Roman Stopka: Pokúšať sa o zneužitie národnostnej menšiny na oficiálnu piatu kolónu je bezočivosť hodná Hitlera

Úprimne sa priznám, že ma prekvapuje naivita, s akou naši dnešní mocenskí predstavitelia vnímajú maďarské iredentistické kroky voči Slovenskej republike, ktoré pre niekoho vyzerajú zdanlivo náhodné, hoci plánovito, čo aj skryto, so stále sa zväčšujúcou opovážlivosťou smerujú na celkovú revíziu Trianonskej mierovej zmluvy. V našom prípade prinajmenšom s následkom narušenia územnej celistvosti SR. Nemám na mysli len nedávne zverejnenie rozhodnutia maďarskej vlády o skupovaní pôdy na juhu a východe Slovenska. Upriamujem pozornosť na dlhodobú sériu nahlodávacích krokov od vzniku Slovenskej republiky. Kam smerujú?

Ľstivosť a bezohľadnosť

Len zaspomínajte na elitárskych maďarských politikov, ktorí sa ako huby vynorili z anonymity po roku 1993. Napríklad na takého Miklósa Duraya, pôvodne nesúceho meno Mikuláš Durdžinský, ako po vzniku samostatnej SR projektoval u nás maďarskú územnú autonómiu. Pripomínam Wekerleho plán hospodárskej integrácie Karpatskej kotliny s Maďarskom z roku 2011. Podobných, nech už väčších, alebo menších krokov boli desiatky a stovky, s celoštátnymi dôsledkami. Postupnou eróziou pôvodného stavu po prvej a druhej svetovej vojne vytrvalo vytvárajú podmienky na likvidáciu Trianonskej zmluvy. Jednoznačne to vyjadril bývalý maďarský minister zahraničných vecí Géza Jeszenszky: „... nikto nemôže zazlievať maďarským politikom úsilie zvrátiť výsledky Trianonskej dohody aspoň mierovou cestou...“ Lenže naši politici akoby sa nechceli poučiť zo ľstivosti a bezohľadnosti týchto dešperátov voči podrobeným, a doslova chytráckej servilnosti voči mocným, pokiaľ im tí môžu a chcú byť nápomocní.

Vykľulo sa šidlo z vreca

Ako to už u nás býva vo vzťahoch s Maďarskom, vykľulo sa šidlo z vreca, nateraz zverejnením zámeru na skupovanie slovenskej pôdy. A opäť, ako to už býva, keď sa Budapešť k niečomu prizná, vec už je dávno rozbehnutá, systém nastavený a bude pracovať zotrvačnosťou ďalej, až do naplnenia cieľa, aj keby sa ho desať razy verejne zriekli. Takže nedajte sa učičíkať. V hrnci vzájomných vzťahov je veľmi starostlivo nastavovaný tlak a hrniec vybuchne, keď sa to bude hodiť im. Naša vláda sa vzdala akejkoľvek prevencie a na jej konanie doplatí celá republika. Pričom všetko bude naaranžované ako prirodzený vývoj a maďarský národ bude prezentovaný ako obdivuhodný a nepokoriteľný štátotvorný živel, ktorému bolo surovo ublížené Trianonskou mierovou zmluvou. Maďarónmi preukázané sebectvá, napáchané krivdy, surovosti zlučiteľné len s ľudskou úbohosťou sa budú prekresľovať do hrdinských eposov, v ktorých minimálne Achilles, Attila, Džingischán a možno aj biblickí Adam s Evou budú pôvodom Maďari. Kto pozná báseň P. O. Hviezdoslava Mňa kedys‛ zvádzal svet, iste vie, o čom je reč. Pokúšať sa o zneužitie národnostnej menšiny na oficiálnu piatu kolónu je bezočivosť hodná Hitlera. Možno moje slová zaznejú pre niekoho príkro, ale ako potom hodnotiť ich skutky, ktorých sme očití účastníci.

Autor je predseda politickej strany Práca slovenského národa, www.psn.sk

(Článok vyšiel na www.extraplus.sk 20. októbra 2021)

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský