PSN VYZÝVA NAĎA: ZVEREJNITE AKOU PRÍSAHOU STE VIAZANÝ!
TEXT: PSN FOTO: EXTRA PLUS/SITA

PSN: Politik, ktorý namiesto riešenia starých spoločenských problémov vyvoláva nové, je maniak slúžiaci zlu. Vojak nie je poddaný, ani sluha či najatý žoldnier viazaný peniazmi na ministra Naďa.

Predsedníctvo politickej strany Práca slovenského národa vyjadruje hlboké pohoršenie nad stanoviskom ministra obrany Jaroslava Naďa, usilujúceho sa o pokus nanútiť vojakom Slovenskej republiky očkovanie proti Covidu 19 pochybného významu, proti ich vôli. Popri tom sa v neistote z následkov svojho postoja schováva za akési listy z NATO a stanoviská ministrov obrany jednotlivých krajín, kde naši vojaci pôsobia, v ktorých vraj vyslovene žiadajú, aby naši vojaci boli zaočkovaní a posilňuje sám seba štatistickým údajom z Českej republiky. Minister obrany sa nám schováva, minister obrany uprednostňuje zahraničné názory a stavy, nad zdravie a slobodu názoru vojaka Slovenskej republiky. Pripomíname! Politik, ktorý namiesto riešenia starých spoločenských problémov vyvoláva nové, je maniak slúžiaci zlu. Pripomíname! Vojak nie je poddaný, ani sluha či najatý žoldnier viazaný peniazmi na ministra Naďa. Pripomíname! Vojak Ozbrojených síl  Slovenskej republiky, je občan Slovenskej republiky. Pripomíname! Vojak sa prísahou zaviazal s nasadením svojho života brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc. Vyzývame! Pán minister Naď zverejnite, akou prísahou ste viazaný vy. Žiadame prezidentku Slovenskej republiky, aby z titulu hlavného veliteľa Ozbrojených síl Slovenskej republiky chránila svojich podriadených pred kontraproduktívnou svojvôľou a neprístojnou aroganciou ministra obrany. Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby podľa Čl. 116 (1), brala na zodpovednosť konanie ministra obrany ohrozujúceho bezpečnosť Slovenskej republiky.

Predsedníctvo politickej strany Práca slovenského národa, www.psn.sk

 

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský