76 ROKOV SLOBODY A MIERU
TEXT: PSN FOTO: KRISTIÁN MAJZLAN

Roman Stopka: Oslavujeme koniec najstrašnejšej vojny v histórii ľudstva a to je potrebné neustále pripomínať súčasnej generácii, aby sa hrôzy minulosti viac neopakovali.

Predstavitelia politickej strany Práca slovenského národa (PSN) 8. mája 2020 v podvečerných hodinách pri príležitosti 76. výročia konca druhej svetovej vojny položili veniec k hrobom padlých ruských vojakov na bratislavskom Slavíne. V tejto súvislosti je nutné pripomenúť, že ľudstvo by sa malo vyhnúť ďalším tragédiám a nemali by sa opakovať chyby z minulosti. Nemali by sme zabúdať na obete, ktoré položili svoj život za to, aby sme mohli žiť 76 rokov v mieri. Mimoriadne dôležité je zachovávať a chrániť pravdivé dejiny druhej svetovej vojny, nešíriť lži a ospravedlňovať zločincov. Je nutné odsúdiť akékoľvek prekrúcanie faktov v súvislosti s oslobodením Európy, na ktorom má podiel v prvom rade Červená armáda, pretože v boji za našu slobodu položili životy milióny ľudí z bývalého Sovietskeho zväzu. V Rusku v podstate neexistuje rodina, ktorej by sa druhá svetová vojna nedotkla. 

Oslavujeme koniec najstrašnejšej vojny v histórii ľudstva a to je potrebné neustále pripomínať súčasnej generácii, aby sa hrôzy minulosti viac neopakovali. Národ, ktorý si nepamätá minulosť, nemôže mať budúcnosť. Žiaľ naďalej sa vyskytujú v štátnych i náboženských štruktúrach predstavitelia so sklonom k populistickému zneužívaniu ľudských vášní na základoch rasovej, národnostnej či náboženskej výnimočnosti a prekrucovania histórie. Politické zvýhodňovanie ľubovoľného náboženstva, ktorejkoľvek rasy, národa či národnostnej menšiny a ich záujmov, čo aj skrytými metódami a násilné uprednostňovanie cudzej kultúry, skôr či neskôr vyústi do stupňovania agresivity miestnej zahraničnej politiky. Takým následkom je potrebné predchádzať formovaním vedomia domáceho obyvateľstva prostredníctvom národnej kultúry a štátneho školstva na pravdivých, nie tendenčných základoch, ako určujúcich prvkov formovania mierovej svetonázorovej orientácie ľudstva. 

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský