SNS SA UŽ DNES ŤAŽKO PODARÍ OŽIVIŤ
TEXT: EXTRA PLUS FOTO: EXTRA PLUS

Ivan Gašparovič: Práca slovenského národa jemne a dobovo precízne vystihuje podstatu problému národných síl.

SNS má hlbokú históriu. K rozpadu tejto strany prišlo už dva razy a nedá sa povedať inak, len že vedúce špičky tejto politickej strany nezvládli situáciu, ktorá nastala. Bol by som rád, keby sa ju podarilo oživiť do budúcich volieb. Ale dnes si myslím, že sa to už ťažko podarí a ovplyvní to aj fakt, že ich voliči a členovia sa rozutekajú do iných politických strán.

Dnešná doba ukazuje, že národne cítiaci volič, ktorý sa sklamal v niekdajších národných politických stranách, ktoré kandidovali v predchádzajúcich voľbách, ostáva ďalej národne cítiacim a bude hľadať nové politické strany. Určite sa sústredí na tie, ktoré majú vo svojom programe pokryté otázky týkajúce sa perspektívy Slovenska. Ako som už naznačil, pronárodné cítenie voličov je evolučne dané, treba byť v súzvuku s jeho prirodzenosťou, ale v nijakom prípade nesmie byť zneužívané na napĺňanie mocenských ambícií samoľúbych politických avanturistov. Tomu treba zabrániť. Nemyslím si však, že túto skupinu voličov budú zaujímať len súčasné problémy. Budú hľadať takú stranu, ktorá sa zaoberá históriou SR v zmysle boja za samostatnosť a prežitia národa. Samozrejme, len národné vnímanie nemôže byť jedinou nosnou úlohou strany, ruka v ruke s tým musí kráčať sociálny program, fungujúce hospodárstvo a zahraničná politika.

Národná politika nesmie negatívne zasahovať do týchto programov. Pamätám si, že z takejto pozície v minulých voľbách vystupovalo niekoľko strán, ale najmä Práca slovenského národa jemne a dobovo precízne vystihovala podstatu problému.

Ivan Gašparovič, exprezident SR

(Článok vyšiel v Extra plus 9/2020, www.extraplus.sk)

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský