PODHODNOTENÉ MZDY
TEXT: LENKA EREMIÁŠOVÁ GRAF: EUROSTAT/EXTRA PLUS

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily núti firmy hľadať nových zamestnancov medzi cudzincami. Ak by sa však malo zamestnávať viac cudzincov, mali by mať rovnaké podmienky ako domáci zamestnanci. Prieskum Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) ukázal, že len firmy z ich členskej základne sú ochotné zamestnať do jedného roka 30-tisíc ľudí. Voľné pracovné miesta však nevedia obsadiť. Z hľadiska sektorov je podľa tajomníka RÚZ Martina Hoštáka problém napríklad v IT sektore, kde chýba 10-tisíc zamestnancov. V sektore služieb chýba zase 7-tisíc zamestnancov. Žiaľ, sme v situácii, keď trh práce nevie poskytnúť kvalifikovanú pracovnú silu. Odborári sú však presvedčení, že na úradoch práce je ľudí dostatok a takisto je potrebné zamestnancov aj dostatočne zaplatiť. Ak chcú firmy naberať cudzincov, mali by mať v podnikoch rovnaké podmienky ako Slováci.

OTÁZKA: Podľa posledných štatistík patria Slováci medzi veľmi pracovitých a zručných zamestnancov, ale ich mzda za prácu je značne podhodnotená. Navyše ich ohodnotenie stále ohrozuje „dovoz“ lacnej pracovnej sily zo zahraničia. Aké riešenie navrhujete na zastavenie tohto negatívneho trendu?


Roman Stopkapredseda Práce slovenského národa (PSN)
Hlavný problém dneška už nie je výskum, vývoj, výroba, ale zobchodovanie vyrobeného. Dostali sme sa pod diktatúru obchodníkov, tí ovládli aj politickú scénu a poriadne to zneužívajú. Obchodník všetko prispôsobuje svojim záujmom a stáva sa brzdou rozvoja. Novodobá technologická úroveň nabáda prestať koristiť. Tvorca a výrobca hodnôt má dostať zaplatené úmerne hodnotám, ktoré vytvoril. Aby sa to dalo uskutočniť, musí vo voľbách zvíťaziť štátny záujem. Moc má byť delegovaná ľuďom, ktorí ju premenia na občiansky prospech. Štátnik má chrániť záujem štátu na základe pravdy. Štát, ktorý neslúži záujmu svojich občanov, je odsúdený na zánik. Otázka je len, kedy a či príde podnet zvonka alebo zvnútra. Toto by si mal dôsledne uvedomiť každý volič v SR. Nič nie je zadarmo, aj za pohodlie sa platí.

(Článok vyšiel v Extra plus č. 5/2017, www.extraplus.sk)

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský