ÚZEMNÁ CELISTVOSŤ A NEDOTKNUTEĽNOSŤ HRANÍC JE PRIORITOU PSN
TEXT: ROMAN STOPKA FOTO: EXTRA PLUS/JANA BIROŠOVÁ

Zsolt Simon žiada zmenu Preambuly Ústavy SR

Predseda mimoparlamentnej strany Maďarské fórum Zsolt Simon a súčasne nezaradený poslanec NR SR pred pár dňami vyhlásil, že by SR mala vykonať zmenu preambuly Ústavy SR tak, aby sa v nej nepísalo „My národ slovenský“, ale „My občania slovenskí“. Čo tým podľa vás politik zastupujúci záujmy maďarskej menšiny na Slovensku sleduje a aké to môže mať dôsledky pre SR?


Roman Stopka
predseda Práce slovenského národa (PSN)

On ju nezastupuje. Vychádzajúc z cieľov jeho politickej strany, zaobalených do zdanlivo neškodných formulácií, nenachádzam priliehavejší ekvivalent historických skúseností než tie, ktoré poskytol Hitler, keď pripravoval Mníchovskú zradu, a jej paraziti. Keby on sám poznal záznamy z diskusií o tvorbe Ústavy SR a preambulu ústavy dočítal do konca, zistil by, že tvorcovia ústavy na podobných Zsoltov pamätali. Nechcem nikomu pripomínať, že SR je zvrchovaný, medzinárodne uznaný štát aj práve na základe svojej ústavy, a to by mal každý občan rešpektovať. Neviem, či čakal na výsledky marcového plenárneho rokovania Fóra maďarských poslancov Karpatskej kotliny, ale jeho vyhlásenie má príznaky načasovaného pokynu od tých, ktorí majú záujem na revízii výsledkov prvej svetovej vojny, potvrdených Trianonom. Svojím výrokom upriamuje pozornosť na možnosť deštrukcie SR. Patrí to do dobre premyslenej kampane na vyvolanie takého napätia v spoločnosti, ktoré bude poskytovať len dve alternatívy. Buď obnovenie Československa, alebo pohltenie maďarským šovinizmom. Právne postupy ponechávam na predvídavosti nášho MV a MZV. Mne ako občanovi SR vychádza poučenie, že čím váhavejšie bude štát prezentovať svoje záujmy, tým viacej bude podnecovať svojich neprajníkov ku kverulantstvu. Ja ako predseda politickej strany Práca slovenského národa znova pripomínam, že podľa nášho cieľového programu budeme podporovať a rozvíjať naše národnostné menšiny v duchu Ústavy SR, a to dovtedy, kým záujem ich vodcov a programy združujúcich celkov neprerastú do zámeru narušiť celistvosť územia a nedotknuteľnosť hraníc SR.


Ľuboš Blaha
poslanec NR SR (Smer-SD)

Zsolt Simon je politik bez akéhokoľvek politického vplyvu a výtlaku. Takýmito provokáciami chce iba vzbudiť pozornosť. Nemá zmysel sa ním zaoberať. Slovenský národ je v ústave uvedený úplne legitímne, je prejavom nášho vlastenectva a hrdosti na náš historický národnooslobodzovací zápas. Nikomu okrem maďarských nacionalistov to neprekáža, ani väčšine maďarských spoluobčanov. Nesmieme naskočiť na hru maďarskej krajnej pravice, ktorá chce rozdúchať národnostné vášne. Slováci a Maďari majú teraz výborné vzťahy, najlepšie v našich spoločných dejinách, a máme spoločné záujmy pri ochrane našej kultúry v Európe. Bojujme spolu proti neoliberalizmu. Na to sa sústreďme. Nedopusťme, aby to pokazili zakomplexovaní niktoši ako poslanec Simon. Jeho návrh je hlúposť, bodka.


Milan Uhrík
poslanec NR SR, podpredseda ĽS Naše Slovensko

Zsolt Simon si len prihrieva polievočku pre svoju novú politickú stranu. Nemá čím zaujať, tak skúša zahrať na maďarskú strunu. Ale nemyslím si, že tým niekoho zaujme. Práva občanov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku sú totiž v súčasnosti chránené naozaj nadštandardne. Slovákom v Maďarsku sa o takých právach môže len snívať. Zmena Ústavy SR, ktorú navrhuje Zsolt Simon, nepripadá do úvahy, pretože by znamenala prestrihnutie puta medzi Slovenskou republikou a štátotvorným slovenským národom. Zo Slovenska by sa tak stala len krajina akýchsi občanov, podobne ako je to už v umierajúcich multikultúrnych krajinách na Západe. Ten nápad je celý úplný nezmysel, ďalšie odnárodňovanie Slovenska už nepripustíme.


Sergej Kozlík
podpredseda Národnej koalície (NK)

Maďarská ústava platná od roka 2011 sa začína emotívnym výrokom „Bože, požehnaj Maďara!“ Potom pokračuje národným krédom: My, členovia maďarského národa... Simon určite pozná text maďarskej ústavy. Napriek tomu sa domáha jednostrannej zmeny Ústavy Slovenskej republiky, s cieľom eliminovať v jej texte Slovákov ako štátotvorný národ. Účelovo zabúda, že s odvolávkou na štátotvorný národ sa začínajú ústavy absolútnej väčšiny štátov Európy a sveta. Je to typický Simon, ktorý je ochotný poprieť aj nos medzi očami. Dobre vie, že jeho návrh nemá šancu prejsť, ale možno ho podporí pár liberálov a slniečkarov. Ide mu len o to, aby na svoju nacionalistickú pozíciu získal časť voličov maďarskej národnosti. Ale, keď už tak veľmi chce, doplňme do našej ústavy: „Bože, požehnaj Slováka!“


Jaroslav Paška
podpredseda SNS, poslanec NR SR

Zsolt Simon pôsobí v politike už dlhšie a ako bývalý minister pôdohospodárstva je iste dostatočne zorientovaný aj v legislatívnej terminológii. Preto nepochybne vie aj to, že v ústave uvádzaná formulácia „My národ slovenský“ hovorí o kategórii politického národa, ktorého integrálnou súčasťou sú aj iné etnické menšiny žijúce v občianskej spoločnosti na území Slovenskej republiky. Na Slovensku ide najmä o rómsku, maďarskú, rusínsku, českú, ukrajinskú, poľskú a nemeckú národnostnú menšinu, ktoré sú z politického hľadiska priamou súčasťou štátotvorného národa, slobodnej, demokratickej Slovenskej republiky a jej občianskej spoločnosti. Preto tento návrh považujem len za nešťastný, účelový, zlomyseľný útok na základy ústavy s cieľom vyprovokovať národnostný konflikt a zviditeľniť svoju začínajúcu politickú stranu.

Článok pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus č. 6/2019 www.extraplus.sk

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský