EMIL VESTENICKÝ PRE HLAVNÉ SPRÁVY
TEXT: EMIL VESTENICKÝ FOTO: JANA BIROŠOVÁ

Ak má byť zavedenie VZS v našom štáte zmysluplné, malo by ju priebežne vykonávať 12- až 14-tisíc vojakov 

Minister obrany Gajdoš našiel v sebe odvahu a náznakom spochybnil jeden z oporných bodov neoliberálov v oblasti likvidácie obranyschopnosti Slovenskej republiky, zrušenie vojenskej základnej služby (VZS). Na neho naviazali ďalší politici a ich propagandisti. Jedni to robia úprimne, z obavy o stav obranyschopnosti SR, iní v nádeji, že tak zaujmú verejnosť, keďže je to fenomén, ktorý sa verejnosti mimoriadne dotýka. Oceňujem odvahu ministra obrany, čo aj vyslovil otázku sondážne. Domnievam sa, že objektivita si vyžaduje posudzovať jeho slová nielen z hľadiska možného populizmu SNS, ale aj z pozície reálneho významu pre obranu SR. Skúmanie problematiky VZS by nemalo byť zástupnou témou na upútavanie pozornosti voličov, ale prejav zodpovedného prístupu štátnikov k zabezpečeniu obrany SR. Ak sa povznesieme nad obviňovanie z populizmu zo strany jej stúpencov či odporcov, čo bude isto správne, veď ho môžeme prisúdiť obom stranám sporu, dostaneme sa k podstate významu VZS a jej pozitívneho či negatívneho prínosu pre štát. Keďže sme ju tu dlhé roky mali, je sa čoho pri posudzovaní chytiť. Mala by byť položená aj otázka, kto mal prospech alebo škodu zo zrušenia VZS a kto to bude pri jej možnom opakovanom uzákonení. Veď nijaké zákony sa neprijímajú bezmotivačne, aj keď ich zdôvodňovanie býva neraz v rozpore so skutočnou pravdou. Myslím si, že pre osobné bremeno, ktoré z takej služby plynie, by najlepšie mohli posúdiť úžitok, hrozby i škody tí, ktorí VZS absolvovali, a ich rodičia. 

Viac: https://www.hlavnespravy.sk/emil-vestenicky-ak-ma-byt-zavedenie-vzs-v-nasom-state-zmysluplne-malo-ju-priebezne-vykonavat-12-az-14-tisic-vojakov/1663599


 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský