SLOVENSKO JE ODPADKOVÝ KÔŠ ZÁPADNEJ EURÓPY

TEXT: EXTRA PLUS FOTO: EXTRA PLUS/JANA BIROŠOVÁ

Roman Stopka: Slovensko je stále odpadkovým košom produkcie západnej Európy aj ich reťazcového obchodného systému. Pre nich je podstatný zisk, nie záujem občana SR.

Nepriaznivé klimatické podmienky, rekordné sucho, ale aj koronakríza ovplyvňujú ceny potravín v slovenských obchodoch. Výkupné ceny slovenských poľnohospodárskych produktov klesajú, no ceny na pultoch obchodných reťazcov rastú enormným tempom. Spotrebiteľ za tovar často zaplatí až trojnásobne vyššiu sumu, ako reťazce platia pestovateľom a chovateľom za mäso, ovocie či zeleninu. Aké by ste odporúčali riešenia tohto negatívneho stavu pre výrobcov i konečného spotrebiteľa?


Roman Stopka
predseda Práce slovenského národa (PSN)

Najhoršie na tom je, že celý dnešný stav je legálny. Slovensko je stále odpadkovým košom produkcie západnej Európy aj ich reťazcového obchodného systému. Základ celého nášho problému padá na generácie politického vedenia štátu, ktoré vznik takéhoto stavu dovolili. Do Európskej únie sa snažili dostať za každú cenu a podstúpili priveľké a škodlivé ústupky. Tak sa do EÚ ponáhľali, že odmietali názory pronárodných odborníkov a zabudli na múdre české príslovie: Spěchání všeliké toliko pro hovada dobré jest. Zrušili pôvodné a praxou osvedčené štátne potravinárske normy, ale nezaviedli miesto nich nič funkčné, čím by svojho občana chránili. Štát musí mať záujem na zdraví a kvalite obživy svojich občanov. Môže to docieliť prostredníctvom národnej legislatívy, stanovením kvalitatívnych noriem a rozhodným odborným tlakom na ich dodržiavanie. Zdanlivá jednoduchosť. Je však podmienená zvrchovanosťou Slovenskej republiky, ktorá je pod egoistickou kuratelou predpisov EÚ so všetkými následkami na nepripravené domáce prostredie. Pre nich je podstatný zisk, nie záujem občana SR. Bez viny však nie je ani domáci zákazník, ktorý kupuje ponúkanú nekvalitu. Namiesto zničeného vzťahu nášho občana k pôde bude užitočné a potrebné hľadať nový. Príkladom môže byť Poľsko a Maďarsko, ale to sa poľnohospodárstvo, celý potravinársky priemysel, výchova i vzdelávanie spotrebiteľa musí dostať do popredia záujmu našich domácich politikov. Pravda, pád kvality a domácej produkcie nám išiel ľahko a rýchlo, ale budovanie bude chcieť vôľu, prostriedky, odbornosť a isto si vyžiada čas i usmernenú tvorbu podmienok.


Text pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus 6/2020,  
www.extraplus.sk

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský