OHROZENÉ SLOVENSKO
TEXT: LENKA MAYEROVÁ FOTO: JANA BIROŠOVÁ

Lenka Mayerová: Nový premiér by mal zastaviť manipuláciu domácej politickej scény, spôsobujúcu deštrukciu štátu, ktorá môže mať fatálne následky

V dvadsaťsedemročnej histórii novodobej Slovenskej republiky zrejme neboli nijaké parlamentné voľby také dôležité, ako budú tie tohtoročné – 29. februára 2020. Ponuka je pomerne široká, veď kandiduje 25 politických strán a hnutí, avšak aj päť prstov na jednej ruke je veľa na zrátanie tých, ktorým úprimne leží na srdci samostatnosť, zvrchovanosť, územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc SR. Každý volič by si mal uvedomiť, že politika a politici by mali v prvom rade slúžiť prítomným i budúcim záujmom občanov Slovenska tvoriacich štát. Novozvolení predstavitelia štátu by mali predovšetkým hľadieť na bezpečnosť svojho obyvateľstva a nedopustiť vojenský konflikt, zabrániť umiestneniu základní NATO na území SR. Na čele štátu by v nijakom prípade nemal stáť štátnik, ktorý si Slovenskú republiku neželal, pretože je v područí zahraničných mecenášov. Taktiež by mal poznať všetky štyri svetové strany a nielen Západ, Brusel či Washington. Stačí, že v Grasalkovičovom paláci už jedna taká osoba sedí. Bez obáv by mal zamedziť bezbrehému presadzovaniu LGBTI agendy, potláčajúcej tradičnú rodinu a kresťanské hodnoty, na ktorých je postavený starý kontinent. Dobrému hospodárovi by malo záležať na rozvoji a podpore slovenských podnikateľov, aby sa skončilo zvýhodňovanie zahraničných investorov, ktorí vyvážajú zisky do rozpočtov svojich domovských štátov. Nový ministerský predseda, ktorý získa dôveru občanov SR, by mal dbať na to, aby zákonnými a zmluvnými opatreniami znemožnil ekonomickým, finančným a lobistickým inštitúciám manipuláciu domácej politickej scény cez mainstreamové médiá a treťosektorové organizácie, spôsobujúce deštrukciu štátu, ktorá môže mať fatálne následky. O pár dní budeme rozhodovať o ďalšom smerovaní Slovenskej republiky. Buď sa konečne dočkáme skutočne slovenskej vlády, pracujúcej na prospech svojho národa, alebo ešte viac prehĺbime washingtonsko-bruselské vazalstvo. Preto k volebným urnám kráčajte so vztýčenou hlavou, pretože ak ju budete mať sklonenú, neprídete na to, pod akou zástavou kráčate!

(Autorka je kandidátka na poslankyňu do NR SR za PSN)

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský