AMERICKÝ SLUŽOBNÍK
TEXT: EXTRA PLUS FOTO: EXTRA PLUS/JANA BIROŠOVÁ

Roman Stopka: Pavol Demeš si ešte si nevšimol, že jeho sila je už chromá

Profesionálny revolucionár Pavol Demeš cez mainstreamové médiá otvorene vyzýva, že do zápasu o voliča v nadchádzajúcich voľbách by mali opäť výraznejšie vstúpiť mimovládne organizácie. Akú má podľa vás Pavol Demeš motiváciu a čo je cieľom jeho výzvy?


Roman Stopka
predseda Práce slovenského národa (PSN)

On sa zjavoval tam, kde liberalizmus preberal štátnu moc pomocou farebných či papučových prevratov. Ak by som mal vysloviť moje chápanie jeho úlohy v spoločnosti, prirovnal by som ju ku kanalizačnému rozdeľovaču. Ale ešte aj dnes je vraj nebezpečné dotýkať sa hviezd, na Zem padnutých z neba. Reálny obraz výsledkov jeho práce dávajú všetky krajiny, kde on a jeho komplici priamo či sprostredkovane pôsobili. Presne tak ako radí Biblia: Strom poznáš podľa ovocia, ktoré dáva. Jednu vec však, možno nechtiac, ukazuje pravdivo. Totiž, že všetky mimovládne organizácie financované zahraničím pracujú unisono na prospech globalizácie a podrobenia národov vôli svetových finančníkov. Preto sa snaží o ich aktiváciu. Robí to verejne, lebo za chrbtom cíti silu. Ešte si nevšimol, že jeho sila je už chromá.Text pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus č. 12/2019, 
 www.extraplus.sk

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský