PODPORA MAĎARSKEJ NÁRODNEJ IDENTITY 
TEXT: EXTRA PLUS FOTO: EXTRA PLUS

Roman Stopka: Trianon nie je len symbolom skončenia prvej svetovej vojny, ale aj symbolom odsúdenia šovinistických predstáv maďarských politikov, ktorí od roku 1868 podľa ich národnostného zákona nanucovali svetu predstavu, že Uhorsko je maďarským národným štátom a nemaďarské národy v ňom podrobili ľstivému a navyše brutálnemu, vraždiacemu útlaku. 

Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána plánuje k stému výročiu podpisu Trianonskej zmluvy postaviť v centre Budapešti pamätník národnej jednoty, ktorého cieľom je demonštrovať cezhraničnú pospolitosť maďarského národa. Na múroch sto metrov dlhej rampy zabudovanej pod zem bude vyrytých 12 500 názvov obcí Uhorského kráľovstva z roku 1913. Pamätník má byť postavený do konca mája 2020 a bude stáť 15,6 milióna eur. Čo týmto rozhodnutím podľa vás maďarská vláda sleduje?


Roman Stopka
predseda Práce slovenského národa (PSN)

Postup, ktorým maďarský parlament ešte v máji 2010 označil Trianonskú mierovú zmluvu za „najväčšiu tragédiu maďarstva“ a stanovil 4. jún za Deň národnej spolupatričnosti, nesie v sebe silný náboj na vytváranie podmienok ohrozujúcich územnú celistvosť a platnosť dnešných hraníc štátov strednej Európy. Budovaný pamätník je len súčasťou ďalšieho pôsobenia v tomto smere. Vláda Slovenskej republiky by sa mala, kým je čas, jednoznačne vyjadriť a profilovať voči vytváraniu takýchto podmienok na narúšanie medzinárodného práva a nepodporovať tvorbu ďalších podmienok na skresľovanie historickej pravdy. Mala by rovnako konať aj vo vnútornej personálnej politike dotknutých oblastí, teda prinajmenšom v školstve, MZV, historickom výskume. Trianon nie je len symbolom skončenia prvej svetovej vojny, ale aj symbolom odsúdenia šovinistických predstáv maďarských politikov, ktorí od roku 1868 podľa ich národnostného zákona nanucovali svetu predstavu, že Uhorsko je maďarským národným štátom a nemaďarské národy v ňom podrobili ľstivému a navyše brutálnemu, vraždiacemu útlaku. Dnešné hranice Maďarska boli stanovené v priebehu roku 1919 spoločne a víťazné veľmoci ich nie náhodou označili v Trianonskej zmluve za definitívne. Maďarsko, ako jeden zo vzniknutých štátov, uznalo platnosť zmluvy a dohovorov. Takže prebúdzaním spiaceho turula v našej prítomnosti priamo nejde o nič iné, než zneužívanie ekonomicko-politickej rozkolísanosti Európy na šovinistické ciele maďarských iredentistov ochotných rešpektovať len silu, a prevzatím ideí aj menšinovými politikmi v susedských štátoch, vrátane SR, následne.


Text pôvodne vyšiel v mesačníku Extra plus 3/2020,  
www.extraplus.sk

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský