HAZARD SO ŠTÁTOM
TEXT: EXTRA PLUS FOTO: EXTRA PLUS

Podpredseda PSN Emil Vestenický: NATO v roku 2019 nebude oslavovať 70. výročie svojho vzniku 

Generálmajor Emil Vestenický pre hlavnespravy.sk zhodnotil súčasné aktivity Ministerstva obrany SR, ktoré plánuje navyšovanie výdavkov na obranu. Zaviazalo sa k nemu na samite v Bruseli začiatkom júla. Vestenický povedal, že minister vládnej koalície nie je v politike suverénnym pánom. „Je len predstaviteľom nominujúcej ho politickej strany zastrešujúcim danú oblasť. Ním podávané vyhlásenia často viacej prezentujú jeho výrečnosť než skutočný vplyv na smerovanie danej oblasti. V otázke stavu materiálneho vybavenia ozbrojených síl vrátane výzbroje sme zo štátov V4 v ďaleko najhoršej situácii. Zámerné dlhodobé zanedbávanie armádnych potrieb a ignorovanie rýchlosti modernizačných ponúk v dnešnej dobe je hazardná hra o osud štátu. Ale, stalo sa. V princípe sa v oblasti výskumu a vývoja v intervale troch až štyroch rokov nahromadí také množstvo poznatkov využiteľných v konštrukcii zbraní, munície a bojovej techniky, že z pozície prinášaných taktických výhod je žiaduce ich realizovať. Ináč to, čo je k dispozícii, zastaráva a prenáša sa do nárastu možných strát životov vojakov a ohrozuje úspešnosť plnenia úloh kladených na vojsko. Naši politici sa dlhé roky usilovali s väčším či menším maskovaním, ale vždy úspešne, modernizáciu armády blokovať. Motív ich konania opomínam, konštatujem len jeho výsledky. Armáda zaostala nielen v oblasti materiálnej. Obrannú problematiku štátu treba riešiť komplexne. To znamená od vôle občana brániť svoj štát, vytvárať dobovo moderné bojové a informačné prostriedky, cez ďalšie materiálne, energetické, potravinové zdroje i stabilných spojencov. To bez nákladov i pevnosti politických postojov nepôjde a akékoľvek príštipkárčenie bude len na škodu veci. Kľúčovým problémom dneška je dostať plánované finančné prostriedky tam, kam patria, bez ohryzenia zažiadanými parazitmi a politickými špekulantmi. Tie prostriedky majú smerovať na prospech obrany Slovenskej republiky, nie NATO,“ skonštatoval Vestenický.



Ekonomický tlak

V súvislosti so Severoatlantickou alianciou generálmajor Vestenický opätovne pripomenul svoj výrok z roku 2003, na ktorom aj naďalej trvá, že NATO v roku 2019 nebude oslavovať 70. výročie svojho vzniku. „Tvrdím, že v podobe, na ktorú sme si zvykli, prestane existovať. Jeho existencia v dnešnom svete je v rozpore s celoplanetárnymi záujmami rozvoja ľudstva. Potláča technologický rozvoj členských štátov a súc mocenským nástrojom záujmov amerických finančníkov je aj hrozbou nezávislého rozvoja nielen demokracie štátov v zóne ich vplyvu, ale aj ich skutočnej existencie. To už nie je ani forma neokolonializmu, to je novodobé otrokárstvo namierené nielen proti individuálnej ľudskej bytosti, ale proti celým štátom. Naša obranná dostatočnosť spočíva v schopnosti armády zasadiť každému potenciálnemu agresorovi odvetný úder, ktorý mu spôsobí škody podstatne prevyšujúce zisky plynúce z agresie. Pričom to nemusí byť spôsobené len fyzickým ničením, pretože dnešný spôsob vedenia vojny nie je podmienený len povedzme tankami, ale napríklad aj obsahom a spôsobmi podávaných informácií. Veď to, čo sa nepodarilo Hitlerovým tankom, môže byť dnes dosahované finančným a ekonomickým tlakom. Pochybovačov možno odkázať na múdrosť starých Rimanov. Ak chceš mier, chystaj sa na vojnu. Kto odmieta živiť svoju armádu, bude živiť cudziu a drahšiu,“ upozornil Emil Vestenický.

Vydieranie slabších

Generálmajor sa odmietavo stavia k vyslaniu slovenských vojakov do Pobaltia: „Je to ukážkový príklad politického vydierania slabších partnerov v NATO. SR si tým nijaké bonusy nezíska. Možno nám za takéto aktivity poslúžia napríklad dočasným nezatvorením železiarní v Košiciach. Čo sa týka Ruska, bude to sčasti pôsobiť ako podpora nádejí toho mála nespokojencov s výsledkami prezidentských volieb, ale aktuálna štátna moc i všetci jej stúpenci predstavujúci drvivú väčšinu obyvateľstva to vnímajú ako súčasť ďalších prejavov nátlaku a hrozby proti právu na sebaurčenie. Len dúfam, že v protiopatreniach proti SR budú Rusi prezieravejší a budú brať väčší ohľad na záujmy občanov SR, než to okolnosti ‚dovoľujú‛ našej vlastnej vláde.“

Hrnkov zmysel pre humor

Súčasný podpredseda PSN sa vyjadril aj k nedávnemu schváleniu prítomnosti amerických vojakov na území SR, ale aj k tvrdeniu poslanca Antona Hrnka, že „naši partneri z aliancie nám ponúkli takéto zvyšovanie kvalifikácie bezplatne. Bolo by krátkozraké a populistické túto možnosť nevyužiť“. „Pán poslanec má síce zmysel pre zvláštny humor a sarkazmus, ale súdiac podľa jeho hlasovania v NR SR, tu sa neprejavuje. Ja sa so závermi z jeho úvah nestotožňujem, čo aj je poslanec za SNS, ktorej členom som kedysi bol. Keby prezentoval len svoj názor, nebolo by to hrozivé. Ale na jeho pleciach sa nesie parlamentná funkcia a bremeno zákonodarcu v pozícii strany, ktorá by mala byť, a kedysi aj bola, pronárodná. Osobne názorovo podporujem ľudí s väčšou hĺbkou prieniku do takýchto závažných udalostí, aké komentoval a o akých v parlamente rozhoduje. Nebudem vstupovať do svedomia jeho voličov, iste sa v ňom lepšie vyznajú sami a na základe prezentovaných informácií z úst samotných poslancov posúdia, kto je v NR SR skutočným zástancom občianskych a národných záujmov. Pripomínam, že každá prítomnosť amerických vojakov na území cudzích štátov má predovšetkým proamerický význam, aj keby bola vysvetľovaná tými najposvätnejšími záujmami,“ uzavrel svoje vyjadrenie podpredseda Práce slovenského národa (PSN) Emil Vestenický.

Štátnosť v ohrození 

Poslanci NR SR 16. júna vyslovili svojím hlasovaním súhlas s prítomnosťou príslušníkov ozbrojených síl USA na území SR s cieľom zabezpečenia výcviku a poradenstva. Čo to znamená pre Slovákov a ako má verejnosť vnímať toto rozhodnutie?


Roman Stopka
predseda Práce slovenského národa (PSN)

Pre Slovákov to znamená ohrozenie vlastnej štátnosti, vydávanie sa napospas cudzej vojenskej kultúre a degeneráciu vojenstva, politiky i mravnosti. To nehovorím o vytváraní dôvodov na vojenské údery proti SR. To všetko pácha tá istá vládna koalícia, ktorá maďarizuje názvy železničných staníc na juhu Slovenska, vysiela v rámci NATO našich vojakov do baltických štátov, kupuje staré americké stíhačky atď., čím v malých krôčikoch likviduje našu zvrchovanosť. Občania SR to ignorujú, lebo zatiaľ im nesiahli na osobný majetok. Časom však príde aj na to, lebo chytráčiace zákulisie si spravilo bábky nielen z vlády, ale prostredníctvom nej aj z celého národa. Onedlho sa otvorene nastolí potreba obnovenia Česko-Slovenska ako nevyhnutnosť národnej záchrany. Už chýba len Tiso, na ktorého všetko zvalia.

(Článok vyšiel v Extra plus č. 8/2018, www.extraplus.sk)

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský