DAMPINGOVÁ CENA ZA PRÁCU
TEXT: JÁN ĎURINÍK FOTO: EXTRA PLUS

Podľa ekonomických ukazovateľov majú reálne mzdy Slovákov veľký priestor na rast 

Dostupné štatistiky vytvárajú obraz zamestnaného Slováka ako človeka pracovitého, zručného, no žalostne podhodnoteného. Preto pocit, že si zaslúžime vyššie platy, nemožno považovať za iracionálnu túžbu alebo prejav chamtivosti. Čísla totiž hovoria v náš prospech.

Na čele rebríčka

V niektorých meraniach OECD sa Slovensko umiestňuje na popredných priečkach. Z krajín OECD máme napríklad najnižší podiel miezd na hrubom domácom produkte, konkrétne na úrovni 38 percent. Negatívne pôsobiaci údaj však dokazuje, že v slovenskom hospodárstve existuje veľký priestor na zvyšovanie miezd. Rozhodne pozitívna je správa, že podľa merania OECD je Slovensko po Japonsku krajinou s najnižším percentom pracujúcich s nízkymi zručnosťami. Máme druhú najlepšiu čitateľskú a matematickú gramotnosť spomedzi skúmaných krajín, slovenská pracovná sila má teda z celého regiónu najlepší potenciál na rekvalifikáciu. Zo stredoeurópskych krajín sa dve priečky za nami umiestnili Česi, pričom Slovinci sa nachádzajú až v druhej polovici tabuľky. Pre zaujímavosť, po Čile a Turecku sa na treťom, respektíve štvrtom mieste od konca umiestnili Gréci a Taliani. Slovenský pracovný trh by preto nemal fungovať na lacnej pracovnej sile už len z toho dôvodu, že jeho ľudské zdroje atribúty lacnej pracovnej sily nespĺňajú.

Obrovský nepomer

Ďalším dôležitým ukazovateľom je produktivita práce. Podľa posledných meraní Eurostatu dosahuje produktivita slovenských pracujúcich 83,2 percenta priemeru eurozóny, u Slovincov sa pohybuje na úrovni 81,5 percenta, u Čechov predstavuje 79,9 percenta. Zaujímavé je tiež porovnanie s Gréckom (82,6 percenta) a Portugalskom (78,2 percenta). Ak sa na zmienené údaje pozrieme v kontexte priemernej mzdy, vidíme kontrast medzi priemerným platom Slováka, pohybujúcim sa na úrovni 912 eur, a priemernou mzdou v Česku, dosahujúcou v prepočte 1 109 eur. Priemerný plat Slovinca zas predstavuje 1 592 eur, Portugalci zarobia v priemere 1 130 eur mesačne. Ako teda dosiahnuť, aby naše platy konečne vzrástli na úroveň ekvivalentnú ostatným ekonomickým ukazovateľom?

Ohrození imigráciou

V posledných mesiacoch mzdy skutočne rástli rýchlejšie ako produktivita práce. To je pozitívna správa, keďže ako sme si vysvetlili, v tomto ohľade iba dobiehame zameškané. Tento trend by sme si preto mali ešte nejaký čas udržať, ak chceme svoj pomer miezd a produktivity dorovnať s inými krajinami v regióne. Najväčším ohrozením ideálneho vývoja je v súčasnosti možnosť prílevu lacnej pracovnej sily zo zahraničia. Tá môže negatívne ovplyvniť rast miezd najmä v odvetví výroby, ktoré na Slovensku stále zamestnáva podstatnú časť populácie. Preto je nevyhnutné zastaviť sociálny damping, ak chceme zabrániť stagnácii životnej úrovne slovenských domácností. Prácu z cudziny pritom objektívne nepotrebujeme, keďže máme stále vysokú nezamestnanosť. Minister Richter potvrdil, že na pracovných úradoch máme momentálne 148-tisíc nezamestnaných so skončeným stredoškolským vzdelaním, či už s maturitou alebo bez. Vláda napriek tomu umožňuje investorom zvážať cez agentúry lacných pracovníkov z Balkánu, aj keď plošný prílev pracovnej sily oficiálne odmieta. Cieľom vlády a investorov by mala byť primárne snaha pomôcť mase nezamestnaných a práceschopných Slovákov pri rekvalifikácii a prispieť k zvýšeniu medziregionálnej mobility našej pracovnej sily. Riešením v nijakom prípade nemôže byť vpustenie masy cudzincov na náš pracovný trh. Pre TABLET.TV sa v podobnom duchu vyjadril Viliam Páleník z Ekonomického ústavu SAV. „Nie je dobrá vizitka, ak máme státisíce nezamestnaných a pre zahraničných investorov, ktorých sme podporili z našich daní, pracujú ľudia zo zahraničia. Mali by sme prioritne zamestnávať našich nezamestnaných. Dôležité je obmedziť aj negatívne javy, ako je v niektorých prípadoch dokonca až otrocká práca. Deje sa to našim ľuďom v zahraničí, no mali by sme sa starať, aby sa to nedialo aj u nás,“ myslí si ekonóm. Vláda by preto mala robiť všetko pre to, aby na Slovensku mali prácu najmä jeho občania. Tadiaľ pre nás vedie najschodnejšia cesta ku krajine, kde má európske štandardy nielen práca, ale aj jej finančné ohodnotenie. 

(Článok vyšiel v Extra plus č. 6/2017, www.extraplus.sk)

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský