MANIPULÁCIA VEREJNEJ MIENKY
TEXT: LENKA MAYEROVÁ FOTO: EXTRA PLUS/JANA BIROŠOVÁ

Roman Stopka k novele zákona predlžujúcej moratórium na zverejňovanie výsledkov prieskumov pred voľbami zo súčasných 14 dní na 50 

Zabráni podľa vás podozreniam z manipulovania verejnej mienky novela zákona predlžujúca moratórium na zverejňovanie výsledkov prieskumov pred voľbami zo súčasných 14 dní na 50?Roman Stopka
predseda Práce slovenského národa (PSN)

Trvalo to síce dlho, ale po horkých skúsenostiach z mnohých parlamentných a nie jediných prezidentských volieb konečne zákonodarcovia pochopili a otvorene návrhom zákona priznávajú, že majitelia informačných prostriedkov manipulujú verejnou mienkou. Začínajú chápať aj časové horizonty funkcie ľudskej i spoločenskej pamäti či zabúdania. Žiaľ, motív ich konania nie je nezištný, ale sebaobranný. Majú strach z neúspechu. To však neprekáža. Výsledok bude pozitívny a sťaží prácu výkonným zložkám manipulácie. Podsúvanie lepších preferencií, než je realita, je len jedna z mnohých ciest manipulácie. Podstata spočíva v nedostatočnej viere manipulovaného jedinca vo vlastný úsudok. On cíti, že v informačnej zmäti sa nevyzná, v honbe za živobytím jednoducho nemá čas. Nevie však, že zmätok je vytváraný zámerne, aby mu neskôr mohlo byť ponúknuté orientačné okno, osvetľujúce ten chaos temna. Funkciu okna splní, tesne pred voľbami podsunutý, „trocha upravený“ prieskum popularity kandidátov. Ľudská skúsenosť, že väčšina sa mýli málokedy, je reflexívna. Ilúziu väčšiny dajú prispôsobené výsledky prieskumu od dobre zaplatenej, pokiaľ možno čo najdôveryhodnejšej agentúry. Ak volič prieskum akceptuje, rozhodovanie sa mu uľahčí, ale vyhráva manipulátor. Náš problém nevyriešia žiadne podobné normy, len ho ohraničia v určitých medziach, ktoré sú obíditeľné inou cestou. Treba nájsť odvahu na principiálne riešenia, ktoré rozhodne nespočívajú v jarmočnej reklamovej kampani, na akú sa naše parlamentné voľby zvrhli, ale v pravde a nesení zodpovednosti. Dávno je známe, že kto chce oklamať hlupáka, povie lož. Kto chce oklamať chytráka, šíri klamstvá, polopravdy a kompromituje pravdu. Kto chce oklamať inteligentného človeka, vymyslí teóriu a pridá vzdelávacie inštitúcie na jej šírenie. Keď sa uzákonia sankcie proti tým, ktorí by sa opovážili stanovenej teórii oponovať, veru neviem, či sa neocitneme na Slovensku.

(Text pôvodne vyšiel v mesačníku Extraplus č. 11/2019,
www.extraplus.sk)

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský