PRACOVAŤ A NEKRADNÚŤ
TEXT: LEA HEČKOVÁ/EXTRA PLUS FOTO: PSN

Emil Vestenický v STV: Je nutné urobiť kompletnú inventúru v štáte

Slovenská televízia odvysielala 24. februára prvú z trojice predvolebných diskusií, ktorú moderovali Marta Jančkárová a Marek Makara. STV priniesla nový formát politickej diskusie za účasti publika, kedy si každý kandidujúci subjekt mohol pozvať priamo do štúdia svoj „tábor“ v počte desiatich ľudí, ktorí zároveň mohli položiť otázku protistrane. Každý s diskutujúcich získal 13 minút na diskusiu + 1 minútu na záverečné posolstvo. Na otázky moderátorov, divákov priamo zo štúdia ale aj volajúcich do Slovenského rozhlasu odpovedali Milan Špánik (Starostovia a nezávislí kandidáti), Peter Marček (Hlas ľudu), Ondrej Matej (Hlas pravice), Stanislav Mičev (Solidarita – hnutie pracujúcej chudoby), Roman Ruhig (Slovenská liga), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Emil Vestenický (Práca slovenského národa) a Pavel Weiss (99 % – občiansky hlas). Televízia zároveň priniesla anketu, v ktorej sa občnanov v uliciach Slovenskej republiky pýtali, čomu by mali podľa nich politici po voľbách venovať svoju pozornosť. Najviac dominovali nasledujúce oblasti: sociálno-ekonomické podmienky, zdravotníctvo, školstvo, regionálne rozdiely, zamestnanosť, narastajúca chudoba, reálny stav na úradoch, zlepšenie podmienok pre podnikateľov, očistiť súdnictvo, hmotmná zodpovednosť verejných činiteľov, ale aj dostatok práce. Občania si však želali aj to, aby politici plnili sľuby, ktoré dali svojim voličom pred voľbami, aby boli čestní, svedomití a hovoriaci pravdu.Televízna debata bola pomerne dlhá, no najmä nedynamická, zdĺhavá, no napriek tomu vďaka diskutujúcim priniesla aj zaujímavé momenty.

Zneužitie vraždy v priamom prenose

Milan Špánik(Starostovia a nezávislí kandidáti) sa vo svojej úvodnej reči zameral na obrovské regionálne rozdiely v rámci Slovenska, ktoré by chceli odstrániť dobudovaním cestnej infraštruktúry.

Peter Marček (Hlas ľudu) uviedol, že ich hnutie sa bude riadiť rozhodnutiami voličov, ktorí budú môcť o každom návrhu cez internet hlasovať.

Ondrej Matej (Hlas pravice) hneď na úvod zneužil vraždu dvoch nevinných ľudí na to, aby mohol poukázať na požadujúce systémové zmeny v súdnictve a na prokuratúre. Jeho ďalším cieľom je reforma školstva pre budúcnosť detí, navrhuje zníženie daní a odvodov, a podľa Ondreja Mateja spravodlivú rovnú daň. Na záver relácie Hlas pravice prostredníctvom vyjadrenia Ondreja Mateja odstúpil z volebného boja v prospech strany SaS.  

Stanislav Mičev (Solidarita – hnutie pracujúcej chudoby) hovoril o pomoci zamestnanom, posilnení strednej triedy o jasnej vymožiteľnosti práva a o návrhu zavedenia progresívnych daní.

80-tisíc nájomných bytov

Roman Rhuig zo Slovenskej ligy sprízvukoval svojim voličom, že chce slúžiť občanovi. Perioritným záujmom Slovenskej ligy (SL) je  odstránenie chudoby občanov, ktorá stále narastá. Cieľom SL je, aby ľudia mali strechu nad hlavou, živobytie, kvalitné zdravotníctvo a školstvo. Slovenská liga navrhuje v rámci celého Slovenska výstavbu nájomných bytov v celkovom množstve 80-tisíc.

Jozef Sásik zo Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku neprináša riešenia pre zlepšenie stavu Slovenskej republiky, no konštatuje, že Slovensko sa nachádza v morálnej a materiálnej púšti.

Pavel Weiss (99 % – občiansky hlas)opätovne zopakoval, že ich prvoradým cieľom je zvyšovanie životnej úrovne, zníženie počtu zamestnancov vo verejnej správe a prerozdelenie rozpočtu v obrane. Imrich Karvaš: „Pracovali sme, nekradli sme!“

Podpredseda politickej strany Práca slovenského národa(PSN) Emil Vestenický by v prípade úspechu PSN v parlamentných voľbách upriamil pozornosť na získanie pravdivého obrazu o stave republiky. Podľa lídra PSN je nutné urobiť kompletnú inventúru v správe štátu, na základe ktorej sa dajú postaviť celkové plány a v komplexných súvislostiach bude PSN riešiť všetko to, čo si občan SR zaslúži od zvrchovaného štátu. Na to zaregovala moderátorka Marta Jančárová otázkou, že odkiaľ by predstavitelia PSN vzali na reštart SR odpovedal podpredseda PSN Emil Vestenický myšlienkou bývalého guvernéra národnej banky z čias Prvej Sloevnskej republiky Imricha Karvaša – „Pracovali sme a nekradli sme!“. Emil Vestenický musel nechápajúcej moderátorke zopakovať, čo je prioritou PSN: „Zvrchovanosť, nezávislosť, suverenita Slovenskej republiky, jej územnú celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc, práva človeka, ochranu jeho legálne nadobudnutého majetku“ povedal Emil Vestenický. Podpredseda PSN zároveň pripomenul, že dnes často hovoríme o kybernitizácii spoločnosti a systéme vykonávania práce stojmi, preto položil otázku, prečo by sa republika nemohla začať uberať ako akýsi avantgardný oddiel celého sveta v tejto oblasti. „Prečo by sa nemohol pracovný týždeň zmeniť na štvordňový a pracovná doba na šesť hodín? A prečo ten, kto hodnoty tvorí, by nemal dostávať úmerný podiel, narozdiel od toho, kto s nimi obchoduje? Štát a jeho politici v našich rozmeroch by sa mal konečne zaoberať problémami štátu a nie tým ako vyzerajú na obrazovke. Systém riadenia štátu treba vnímať komplexne a pánom tejto republiky musí byť ten od koho pochádza moc a tým je občan“ uzavrel svoje vystúpenie podpredseda PSN Emil Vestenický.Celú diskusiu si môžete pozrieť v priloženom linku:

https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/192123292017263/

Moderátori na záver vysielania položili všetkým diskutujúcim rovnaké otázky, na ktoré mali kandidáti odpovedať – ÁNO – NIE.


Zvýšili by ste spotrebnú daň z tabakových výrobkov a alkoholu?

Pavel Weiss – 99% - NIE

Emil Vestenický – Práca slovenského (PSN) - NIE

Sásik – SĽSAH - NIE

Roman Rhuig – Slovenská liga - NIE

Stanislav Mičev – Solidarita – strana pracujúcej chodoby – ÁNO

Ondrej Matej – Hlas pravice – ÁNO

Peter Marček – Hlas ľudu – NIE

Milan Špánik – Starostovia a nezávislí kandidáti - NIE


Podporili by ste ekologickú dopravu?

Pavel Weiss – 99% - ÁNO

Emil Vestenický – Práca slovenského (PSN) – ÁNO

Sásik – SĽSAH – ÁNO

Roman Rhuig – Slovenská liga – ÁNO

Stanislav Mičev – Solidarita – strana pracujúcej chodoby – ÁNO

Ondrej Matej – Hlas pravice – ÁNO

Peter Marček – Hlas ľudu – ÁNO

Milan Špánik – Starostovia a nezávislí kandidáti – ÁNO


Ste za registrované partnerstvá?

Pavel Weiss – 99% - ÁNO-čiastočne

Emil Vestenický – Práca slovenského (PSN) - NIE

Sásik – SĽSAH - NIE

Roman Rhuig – Slovenská liga - NIE

Stanislav Mičev – Solidarita – strana pracujúcej chodoby – ÁNO

Ondrej Matej – Hlas pravice – NIE

Peter Marček – Hlas ľudu – zásadne proti

Milan Špánik – Starostovia a nezávislí kandidáti - NIE


Majú sa u nás sprísniť podmienky pre výkon interupcií?

Pavel Weiss – 99% - NIE

Emil Vestenický – Práca slovenského (PSN) - NIE

Sásik – SĽSAJ – ÁNO

Roman Rhuig – Slovenská liga – ÁNO

Stanislav Mičev – Solidarita – strana pracujúcej chodoby – v žiadnom prípade

Ondrej Matej – Hlas pravice - NIE

Peter Marček – Hlas ľudu -  NIE

Milan Špánik – Starostovia a nezávislí kandidáti – je to na referendum


Ktorú osobnosť našej kultúry si najivac vážite?

Pavel Weiss – 99% - je ich veľa

Emil Vestenický – Práca slovenského (PSN) – básnik Juraj Mitura

Sásik – SĽSAH – Hana Meličková

Roman Rhuig – Slovenská liga – je to ťažká otázka

Stanislav Mičev – Solidarita – strana pracujúcej chodoby - Juraj Sarvaš

Ondrej Matej – Hlas pravice – nestihol v limite

Peter Marček – Hlas ľudu – je ich viac a nechcem nikoho uraziť

Milan Špánik – Starostovia a nezávislí kandidáti – Jozef Króner

STV odvysiela ďalšiu predvolebú diskusiu 25. 2. o 20:15 a posledná bude 26. 2. tiež o 20:15 – NAŽIVO.


(Článok vyšiel v na www.extraplus.sk)

 


Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský